Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Reablement kan óók in het verpleeghuis’

Kirsten Tinneveld Madsen is Deense van origine, maar werkt al meer dan 25 jaar in de Nederlandse gezondheidszorg. Kirsten: ‘Het Deense antwoord op de toenemende zorgvraag is “reablement”. Via reablement worden mensen geholpen hun leven (deels) weer terug te krijgen. En dat is een heel andere benadering dan we in Nederland gewoon zijn. Mensen denken vaak dat reablement alleen zin heeft in de thuiszorg. Maar dat is niet waar. Reablement kan óók in het verpleeghuis!’

Zelf invloed op je leven met reablement

‘Reablement brengt zoveel moois met zich mee. En eerlijk gezegd denk ik dat we niet anders kunnen dan reablement serieus nemen. Over een aantal jaren is er een tekort aan personeel en mantelzorgers, rijzen de zorgkosten de pan uit én we leven steeds langer. Hoe mooi is het dan als mensen zelf invloed op hun leven kunnen uitoefenen en hun zorgbehoefte kunnen uitstellen.’

Kirsten geeft een voorbeeld: ‘Als een Nederlandse oudere niet kan koken, krijgt hij Tafeltje Dekje. In Denemarken gaan ze op zoek naar een kookles. Daar leert de oudere niet alleen koken, maar ook nieuwe mensen kennen. En dat is precies de bedoeling. Het is een holistische aanpak. Reablement spreekt iedereen aan, want het vergroot het levensgeluk en vermindert de behoefte aan zorg.’

Kirsten Tinneveld Madsen is Deense van origine, maar werkt al meer dan 25 jaar in de Nederlandse gezondheidszorg. Ze startte als verpleegkundige, inmiddels is ze doctorandus Public Health. Via congressen, inspiratiebijeenkomsten en pilots is ze nauw betrokken bij de zorgkanteling in Nederland. Maar ze werkt ook transnationaal. Ze legt de verbinding tussen Denemarken en Nederland met de bedoeling van elkaar te leren. Met de stichting Maak de Burger Meester wil ze het Deense reablement-gedachtegoed in Nederland verspreiden. Omdat reablement de burger (weer) meester maakt van zijn eigen leven en gezondheid. In haar vrije tijd wandelt Kirsten graag langs de zee. Daar doet ze altijd inspiratie op.

Meer weten

Deel deze pagina via: