Naar hoofdinhoud Naar footer

‘Het netwerk geeft me het gevoel dat ik er niet alleen voor sta’

Ze zijn geen concurrenten, maar ‘collega’s’. In Groningen delen zes kleine standalone organisaties dilemma’s, tips en kennis in een netwerk kleinschalige zorgorganisaties. En daar doen ze allemaal hun voordeel mee. Roelfie Bruining, verzorgende bij Ora et Labora in Oude Pekela, en Sylvia Wolfs, eigenaar van Zorghuis Samen in Onstwedde, vertellen.

Zes organisaties

Kleinschalige zorgorganisaties hebben andere vragen en behoeftes dan grote zorgorganisaties. Dus toen uit de Waardigheid en trots-scan van Ora et Labora de suggestie kwam om een netwerk te vormen, had Roelfie daar direct een goed beeld bij. ‘Samen met netwerkmanager Marieke Stork ben ik op zoek gegaan naar gelijkgestemden hier in de buurt. We hebben zo’n negen kleinschalige zorgorganisaties aangeschreven. Het grootste deel reageerde positief. We hebben nu zes deelnemers, een mooi aantal.’ 

Ook Zorghuis Samen kreeg een uitnodiging. ‘Een geschenk uit de hemel’, lacht Sylvia. ‘Het stond hoog op ons to-dolijstje, we wilden heel graag deelnemen aan een netwerk.’

Structuur

In maart 2020, net voor de eerste coronapiek, kwam het netwerk voor het eerst bij elkaar. Roelfie: ‘Het was fijn dat dat nog kon, we hebben elkaar in ieder geval één keer live gezien voordat alles online ging.’ Samen met netwerkmanager Marieke inventariseerden de organisaties waar ze goed in zijn en wat ze willen verbeteren. ‘Daar kwamen genoeg onderwerpen voor de rest van het jaar uit. Vervolgens hebben we ook data geprikt en zijn we als netwerk van start gegaan. En dat is heel goed gegaan, dankzij die structuur.’

Flexibiliteit

De deelnemers aan het netwerk zien elkaar eens in de zes weken. Een van de organisaties bereidt het onderwerp voor. Inmiddels zijn bijvoorbeeld de Wet zorg en dwang, het kwaliteitsverslag, de personeelssamenstelling en richtlijnen rondom corona aan de orde gekomen. 

‘Maar als er iets speelt dat hogere prioriteit heeft dan het onderwerp dat op de agenda staat, besteden we dáár aandacht aan’, zegt Sylvia. ‘Het eigenlijke onderwerp schuift dan gewoon door. Die flexibiliteit is heel prettig, zeker in coronatijd.’

Verpleegkundige handelingen oefenen

Voorbeelden van het nut van het netwerk hebben Roelfie en Sylvia genoeg. ‘We wisselen heel veel kennis uit’, zegt Roelfie. ‘Maar het kan ook iets heel kleins zijn, een tip waar je veel aan hebt. Voor kleinschalige organisaties is het bijvoorbeeld best lastig om bekwaam te blijven op de verpleegkundige handelingen. Een van de andere organisaties vertelde dat er een bus rondgaat waarin je de verpleegkundige handelingen kunt oefenen, tegen een betaalbare prijs. Dat was nieuw voor mij.’

Diversiteit in de groep

Sylvia vond vooral het onderwerp scholing heel interessant. ‘Daar hebben wij echt wat mee kunnen doen. En verder natuurlijk het omgaan met de coronamaatregelen. Dat was voor iedereen nieuw. Het is heel fijn als je het daar dan over kunt hebben.’ Prettig vindt ze ook de diversiteit in de groep.

‘Er zijn organisaties die al jaren bestaan en organisaties die net gestart zijn. Zoals wij. Alleen al van goed luisteren naar hoe de anderen met een onderwerp omgaan, steek je heel veel op. Je pikt eruit wat goed bij jouw organisatie past. We hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden.’

Duo-aanpak

Ook voor het komende jaar is de agenda alweer gevuld. ‘Daarover ben ik in december met Marieke en een van de andere organisaties in gesprek gegaan’, vertelt Roelfie. ‘We hebben gekeken welke onderwerpen nuttig zijn en alvast 4 data geprikt. Allemaal online. Daarna kijken we of we weer een keer live kunnen samenkomen.’ Nieuw in 2021 is de duo-aanpak. 

‘We willen kijken of we duo’s kunnen vormen. Op onderwerpen die de een lastig vindt en de ander juist makkelijk. Die duo’s kunnen dan wat vaker afspreken en vervolgens in de groep delen wat ze hebben geleerd. In onze volgende bijeenkomst inventariseren we of hier behoefte aan is.’

Observatieochtend

Sylvia en Roelfie vormen eigenlijk al zo’n duo. Roelfie: ‘Wij zijn al 7 jaar HKZ-gecertificeerd. Daar hebben we dus ervaring mee. Zorghuis Samen is nu net begonnen met Prezo Care.’ ‘Wij bestaan pas sinds 2018’, vertelt Sylvia. 

‘We willen serieus werk maken van continue verbetering van onze kwaliteit. Daarom heb ik bijvoorbeeld ook aan Roelfie gevraagd of zij een observatieochtend bij ons wil doen, als onderdeel van de audit voor Prezo Care. Want iemand van buiten kijkt met een ander blik naar jouw organisatie. Dat voorkomt dat je dingen routinematig gaat doen. Als je open wilt blijven staan voor ontwikkeling en verbetering heb je elkaar echt nodig.’

Pannenkoeken bakken

‘En het is ook gewoon gezellig’, vervolgt Sylvia. ‘De ‘klik’ is heel belangrijk in ons netwerk’, beaamt Roelfie. ‘Maar dat zit wel goed. We delen een overtuiging. Doordat je als kleinschalige zorgorganisatie minder cliënten hebt, kun je meer tijd voor ze vrijmaken en individuele zorg bieden.’ ‘

Als een cliënt pannenkoeken wil bakken, bakken we pannenkoeken’, vult Sylvia aan. ‘En als een cliënt een keer om half 12 wil opstaan, is dat geen probleem. Bovendien ligt bij kleinschalige zorgorganisaties de regie echt bij de zorgvrager en zijn of haar familieleden. Wij zijn een aanvulling. De deelnemers aan het netwerk hebben grotendeels dezelfde visie en willen dezelfde richting op.’

Er zijn voor elkaar

Ook buiten de bijeenkomsten om onderhouden de deelnemers aan het netwerk contact. ‘Vragen zetten we op de mail of we nemen even persoonlijk contact op’, zegt Roelfie. ‘We zien elkaar niet als concurrenten, eerder als collega’s. Ik ben echt heel blij met dit netwerk. Ik haal er veel uit, veel meer dan de energie die ik erin stop. Want hoeveel tijd kost het nou? Twee uur eens in de 6 weken en soms wat meer als je een onderwerp moet voorbereiden. Maar dat zijn doorgaans onderwerpen waar je al veel vanaf weet.’ 

Sylvia is het helemaal met Roelfie eens. ‘Het netwerk geeft me het gevoel dat ik er niet alleen voor sta. We zijn er voor elkaar. We kunnen onze dilemma’s delen. Dat zorgt voor een stevige basis. En maakt dat je er veel ontspannener in staat.’

‘In een netwerk van kleinschalige zorgorganisaties komen álle onderwerpen voorbij. Want de deelnemers zijn overal verantwoordelijk voor. Dat maakt het heel dynamisch. Overigens denk ik dat een combinatie van “groot” en “klein” ook interessant kan zijn. Grotere zorgorganisaties kunnen veel van kleine organisaties leren. Omdat deze zo goed zijn in maatwerk en persoonsgerichte zorg.’

Marieke Stork, Netwerkmanager bij Waardigheid en trots

Meer weten

  • Waardigheid en trots op locatie ondersteunt lerende netwerken. De netwerkmanagers weten wat er speelt in de verpleeghuiszorg, ze kennen veel goede voorbeelden en hebben een relevant netwerk. Meer weten over de bestaande netwerken of samen met ons de mogelijkheden van ondersteuning voor netwerken verkennen? Lees meer over de ondersteuning van netwerken

Deel deze pagina via: