Naar hoofdinhoud Naar footer

ZuidOostZorg bespaarde 1732 zorguren per jaar met inzet medicijndispensers intramuraal

Waar het gebruik van medicijndispensers in de thuiszorg al vrij normaal is, is het uitdelen van medicatie aan cliënten intramuraal nog meestal een taak van de zorgprofessional. ZuidOostZorg zet sinds 2022 op twee van haar locaties slimme medicijndispensers in en is enthousiast over de resultaten. Cliënten ervaren veel meer autonomie en ZuidOostZorg bespaarde 1732 zorguren in dat jaar. Marjolein Vermeend, hbo Verpleegkundige Geriatrie en Gerontopsychiatrie en Jirza Zwerver, projectleider technologie ZuidOostZorg delen hun ervaringen.

‘Om ervaring op te doen, zijn wij gestart op twee verschillende locaties,’ zegt Zwerver. ‘De meerderheid van de zorgprofessionals die intramuraal werken, waren niet bekend met de dispensers. Met laagdrempelige inloopworkshops nam zij hen mee in de nieuwe manier van werken, kregen zij de nodig uitleg en kon men oefenen met het systeem.

Medicijndispensers inzetbaar bij 80% cliënten

ZuidOostZorg verdeelde haar cliënten in drie groepen:

  • Cliënten bij wie toezicht op de inname van medicatie noodzakelijk is. Voor hen is de dispenser geen geschikt middel.
  • Cliënten die zelf twijfelen of bij wie de zorgprofessional twijfelt over de geschiktheid van de dispenser.
  • Cliënten bij wie de zorgprofessional denkt dat de dispenser kan worden ingezet (en die zelf ook niet twijfelen).

Vermeend: ‘Wij zijn gestart met cliënten uit de laatste groep, omdat we positieve ervaringen op wilden doen. Hierdoor krijg je collega’s enthousiast voor de inzet van de dispensers. Ook weten de zorgprofessionals door de ervaringen die zij bij deze groep opdoen heel goed wat de mogelijkheden zijn. Daarmee kunnen zij voor de tweede groep goed inschatten voor wie de dispensers een goed alternatief zijn. Bij maar liefst 80% van deze cliënten blijken de slimme dispensers toepasbaar.’

Ondanks geheugenproblemen medicijndispenser toch geschikt

Bij een cliënt met geheugenprobleem was er twijfel over de inzet van de slimme dispenser. De dispenser met een klok was echter gebruiksvriendelijker en dus was het mogelijk om met dit model van start te gaan. De eerste twee weken was er nog extra begeleiding. In die periode bleek de cliënt het alarm niet te horen, waarop het volume van het alarm werd verhoogd. Een half uur voor de uitgifte krijgt zij ook een herinnering met een blauw licht.

Toch werd de zorg elke ochtend gebeld door de leverancier, omdat ze het medicijnzakje niet uit de dispenser had gepakt. Toen bleek dat het uitgiftemoment van 8.00 uur te vroeg was, want dan lag de vrouw nog in bed. In overleg met de arts is de tijd van de ochtendmedicatie naar een later tijdstip verzet. Af en toe is er bijsturing nodig, maar door een goede begeleiding bij de start maakt de cliënt nu zelfstandig gebruik van de dispenser.

Meer autonomie cliënt, minder taken zorgmedewerkers

Met de introductie van de dispensers verdween binnen de ZuidOostZorg de vanzelfsprekendheid om een handeling te verrichten die een cliënt nog zelf kan en wil doen. ‘Het doel is dat het een vanzelfsprekendheid is dat we ons bij iedere cliënt afvragen of hij of zij in staat is om de medicatie in eigen beheer te hebben, ‘ zegt Zwerver. 

‘Nog te vaak nemen we te snel taken over van de cliënt. Ook in de thuissituatie. Gelukkig zien we hier steeds meer verandering in komen. Hoe langer mensen zelf verantwoordelijk blijven voor hun eigen medicatie, hoe meer profijt we hier allemaal van hebben in de keten. Met of zonder medicijndispenser. ‘

Arbeidsbesparing 1732 zorguren per jaar

Het wegvallen van deze handelingen bespaarde ZuidOostZorg in 2022 1732 zorguren. De dispenser is dan ook een effectief middel in de zoektocht naar manieren om de zorg in de toekomst bereikbaar te laten zijn ondanks de stijgende zorgvraag en de lastige arbeidsmarkt voor zorginstellingen.

Andere manier van werken

Bij het invoeren van technologie, verandert de manier van werken. Dat vraagt van de zorgprofessional bijna altijd een andere manier van werken en denken. Vermeend zegt daarover: ‘Je gaat van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Jouw rol is het begeleiden van cliënten hierin en dat kost tijd. Als zorgprofessional ben je samen met de cliënt nog steeds verantwoordelijk voor het juiste medicatiegebruik, maar niet meer voor het uitdelen. Dit blijf je natuurlijk wel evalueren. De dispenser moet dan ook onderdeel zijn van het zorg- leefplan, zodat het continue onder de aandacht blijft.’

Lees meer

Bron

ZuidOostZorg

Deel deze pagina via: