Naar hoofdinhoud Naar footer

Kwaliteitsverpleegkundige Bianca: ‘Wij zijn verbinders tussen beleid en zorgmedewerkers’

Kwaliteitsverpleegkundigen Bianca en Sirgrid voeren onder leiding van collega-kwaliteitsverpleegkundige Miranda een gesprek over de vraag: hoe kan de kwaliteitsverpleegkundige van betekenis zijn voor de toekomst van de zorg? ‘Wij zijn de verbinders tussen beleid en werkvloer’, zegt Bianca. ‘Zorgmedewerkers hebben geen tijd om rustig nieuwe dingen te proberen. Het is dus aan mij om te laten zien wat veranderingen hen kunnen brengen. Zo krijg ik ze mee.’

Netwerken kwaliteitsverpleegkundigen

De functie van kwaliteitsverpleegkundige is nog jong. In leernetwerken wisselen kwaliteitsverpleegkundigen dan ook regelmatig hun praktijkervaringen uit en leren zij van elkaar in de zoektocht naar hun rol en positie. Waardigheid en trots begeleidt maar liefst 11 netwerken voor kwaliteitsverpleegkundigen. Op 27 september 2022 kwamen ruim 60 leden van die 11 netwerken bij elkaar in Utrecht. Onderstaand gesprek vond plaats in het kader van deze netwerkbijeenkomst.

Kwaliteitsverpleegkundige: schakel tussen manager en teams

Kwaliteitsverpleegkundigen Bianca en Sirgrid nemen plaats op het ‘bankje van de toekomst’. Collega-kwaliteitsverpleegkundige Miranda leidt het gesprek. Ze zijn het eens dat de betekenis van de kwaliteitsverpleegkundige voor de toekomst van de zorg groot is. ‘Wij zijn de verbinders tussen beleid en werkvloer’, zegt Bianca. ‘Zorgmedewerkers hebben geen tijd om rustig nieuwe dingen te proberen. Het is dus aan mij om te laten zien wat veranderingen hen kunnen brengen. Zo krijg ik ze mee.’ ‘Precies’, vult Sirgrid aan. ‘We zijn de schakel tussen manager en teams. Ik neem verpleegkundigen mee in hun rol. Mijn doel is eigenlijk mijzelf overbodig maken.’ ‘Investeren in leren en ontwikkelen en eigenaarschap tonen zijn dus belangrijk’, vat Miranda samen.

Processen goed wegzetten

Maar hoe doen Sirgrid en Bianca dat in de praktijk? Bijvoorbeeld door bepaalde processen goed weg te zetten. Bianca: ‘Zorgmedewerkers hebben het druk. Het is de kunst om ze te laten inzien dat dingen op een andere manier effectiever kunnen.’ Of door samen met de medewerkers een visie te schrijven. ‘De verbeterpunten werken we vervolgens ook samen uit.’ Sirgrid geeft veel workshops.

‘Spelenderwijs leren en verbeteren werkt beter dan zeggen dat mensen iets fout doen. Het gaat om de bewustwording.’

Sirgrid, kwaliteitsverpleegkundige

Daarnaast voert Sirgrid audits uit. ‘Dan weet je waar de pijnpunten liggen en kun je vervolgens met de teams een stappenplan maken.’ Verder is een leidinggevende die ruimte geeft essentieel. Sirgrid: ‘Zodat de teams voelen dat ze mógen leren en verbeteren.

Familieparticipatie beter vormgeven

En hoe zit het met familieparticipatie, vraagt Miranda. Zelf signaleert ze dat veel zorgorganisaties de participatie van familie nog heel vrijblijvend laten. ‘Maar op familieavonden blijkt dat familieleden duidelijke kaders juist fijn vinden. Zoals “elke dag het afwasje van moeder doen” of “één keer per week het bed verschonen”. Wij vinden dat moeilijk om te vragen aan familie, terwijl het zoveel rust en ruimte kan geven.’ Dat herkennen Bianca en Sirgrid. ‘Wij hebben hier een regel over opgenomen in de opnamegesprekken’, vertelt Bianca. ‘Dat schept al veel duidelijkheid.’ En dat kan vragen aan zorgmedewerkers voorkomen, zoals de collega’s van Sirgrid vaak krijgen. ‘“Mag ik mijn moeder helpen wassen?” bijvoorbeeld. Wij organiseren tegenwoordig huiskamergesprekken voor familieleden. Dan staat één thema centraal, maar komen ook altijd andere wensen en behoeften naar voren. Zo willen we de zorg niet alleen van ons, maar van ons samen maken.’

Rol en positie kwaliteitsverpleegkundige

Tijdens de bijeenkomst blijkt dat veel kwaliteitsverpleegkundigen nog aan het worstelen zijn met hun rol. Het verschilt per organisatie hoeveel ruimte ze krijgen om hun rol goed in te vullen. Er is geen blauwdruk voor de functie van kwaliteitsverpleegkundige. Elke organisatie maakt eigen keuzes. Lees ook het artikel ‘De rol en positionering van de kwaliteitsverpleegkundige’ met daarin 3 verhalen uit de praktijk. Gevolgd door tips om de rol van kwaliteitsverpleegkundige goed in te vullen.

Meer weten

  • Vergroot je kennis met de praktijkvoorbeelden, video met kwaliteitsverpleegkundigen, tips en de workshops op onze verzamelpagina met kennis over kwaliteitsverpleegkundigen.
  • Wil je ook aansluiten bij een netwerk voor kwaliteitsverpleegkundigen? Of zelf een netwerk opstarten? Zo kun je regelmatig met een vertrouwde groep ervaringen en vragen delen. Lees meer over de ondersteuning aan netwerken of neem contact op met Susan Keunen via s.keunen@vilans.nl of tel. 030 789 20 40

Deel deze pagina via: