Naar hoofdinhoud Naar footer

Austerlitz zorgt: de inwoners zorgen samen voor een duurzaam leefbare omgeving

Gepubliceerd op: 26-04-2023

Laatst bijgewerkt op: 25-05-2023

De coöperatie Austerlitz Zorgt werd in 2012 opgericht. Aanleiding was een leefbaarheidsonderzoek onder de inwoners van het dorp in de gemeente Zeist. Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel oudere bewoners zich zorgen maakten over de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Austerlitz. De coöperatie Austerlitz Zorgt organiseert steun, zorg en hulp voor ouderen in het dorp zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Nu is al ruim 40% van de volwassen inwoners aangesloten bij het burgerinitiatief.

Jan Snijders was een van de initiatiefnemers (en later ook voorzitter) van Austerlitz Zorgt. In het begin had de coöperatie wat weerstand te overwinnen. Maar nu ruim 10 jaar later is de samenwerking met de gemeente goed. De gemeente Zeist heeft het initiatief omarmd en faciliteert waar dat nodig is. ‘Dat heeft even tijd gekost maar inmiddels heeft de gemeente ons het vertrouwen gegeven dat wij de zorg zelf beter en goedkoper kunnen regelen,’ zegt Snijders.

Eenzaamheid tegengaan

Zo kunnen via Austerlitz Zorgt oudere inwoners gebruik maken van de faciliteiten die zij nodig hebben om in hun dorp te blijven wonen. Niet alleen zorgt de coöperatie voor maaltijden, vervoer (bijvoorbeeld naar dagbesteding) en een klusservice. Austerlitz Zorgt heeft ook vrijwilligers die bij mensen langsgaan die dreigen te vereenzamen.

Burgerinitiatief

In 2020 werd het nieuwe dorpshuis Hart van Austerlitz geopend. Dit fungeert niet alleen als dorpshuis waar allerlei activiteiten (ook voor ouderen) plaatsvinden. Doordat ook de school en woningbouwvereniging samenwerkten met het burgerinitiatief, zijn er ook een schoolgebouw en zorg- en starterswoningen gerealiseerd.

In het onderstaande filmpje toont Sneijders het complex bij de oplevering in 2020.

YouTube video thumbnail

Centrale rol voor dorpsondersteuner

Austerlitz Zorgt is een coöperatie die vooral draait op vrijwilligers, maar ook veel samenwerkt met de betrokken professionals. Een centrale rol is weggelegd voor de dorpsondersteuner. Zij verbindt vraag en aanbod met elkaar, onderhoudt contacten, is het Wmo-loket, verbindt formele en informele zorg, signaleert, informeert en is het centrale aanspreekpunt. ‘Dat hebben we geleerd van de coöperatie in Elsendorp. Een dorpsondersteuner is onmisbaar.’

‘Wedde dat ’t lukt’ – Dorpsondersteuner ontlast verpleegzorg

Ook in het dorp Wedde (bij Stadskanaal) speelt de dorpsondersteuner een grote in de leefbaarheid van het dorp voor de vergrijzende bevolking. Marian Beltman zorgt er vanuit het dorpshuis voor dat de oudere inwoners van Wedde minder afhankelijk zijn van zorgverleners. Inwoners kunnen daardoor langer zelfstandig in Wedde blijven wonen.

In dit artikel lees je hoe Beltman dit doet onder het motto ‘Wedde dat ’t lukt

Landelijk netwerk

Austerlitz Zorgt is onderdeel van een landelijk netwerk van zorgzame gemeenschappen door het land: Nederland zorgt voor elkaar. Het netwerk ondersteunt gemeenschappen die een initiatief als Austerlitz Zorgt willen opzetten. Het netwerk deelt kennis en informatie, beantwoordt vragen en verbindt de verschillende initiatieven met elkaar.

Landelijke en regionale initiatieven

Op landelijk en regionaal niveau worden allerlei initiatieven ontplooid om toekomstbestendige verpleegzorg handen en voeten te geven. De regiobeelden druppelen binnen vanuit de zorgkantoorregio’s. Tegelijkertijd is het de taak van individuele zorgaanbieders om zelf ook stappen te zetten in het kader van houdbaarheid en toekomstbestendigheid. 

Meer weten

Bron

Zorgsaamwonen.nl & Austerlitzzorgt.nl

Deel deze pagina via: