Naar hoofdinhoud Naar footer

Duurzame implementatie technologie begint bij zorginhoudelijke vraag

Technologie is ondertussen een onlosmakelijk deel van het zorgproces. Een zorgplan leg je vast in een ECD, via zorgalarmering krijg je een sein of iemand hulp nodig heeft, tablets helpen je ouderen te activeren via spellen en ga zo maar door. Er zijn steeds meer slimme technologieën die ons helpen bij het zorgproces. Maar hoe zorg je dat deze nieuwe technologieën duurzaam ingezet worden?

Goede afstemming 

Om de zorgvraag, de ondersteunende technologie en de implementatie in het zorgproces goed op elkaar af te stemmen is de Innovatie-Route opgezet. Het doel van deze ‘route’ is om zorgorganisaties te helpen nieuwe technologie duurzaam te implementeren. Dit stappenplan vindt zijn oorsprong in de gehandicaptenzorg, maar is ook goed toepasbaar in de ouderenzorg. 

Wat is de Innovatie-Route? 

De Innovatie-Route is een resultaat van de aanpak, geleerde lessen en praktijkervaringen van 28 technologietrajecten in de Innovatie-impuls Gehandicaptenzorg (IIG). De aanpak is gebaseerd op het implementatiemodel van ZonMw, aangevuld met kennis en diverse handvatten voor het gebruiken van technologie in de praktijk. Bij veel stappen in de Innovatie-Route zijn praktijkervaringen onderbouwd vanuit onderzoek, zodat het voor betrokkenen in de gehandicaptenzorg makkelijker wordt om de juiste stappen te zetten voor het succesvol, dagelijks gebruik van technologie. De Innovatie-Route wordt voortdurend aangevuld met ervaringen van gebruikers.

Webinar over de Innovatie-Route op 5 juni

Ook aan de slag met implementeren? Leer in het webinar ‘De Innovatie-Route: voorkom dat je technologie in de kast belandt’ meer over de Innovatie-Route; een manier waarop je succesvol zorgtechnologie kunt implementeren in jouw zorgorganisatie. Met praktische stappen, tools en voorbeelden. In dit webinar richten we ons met name op de ouderenzorg. 

Stapsgewijs implementeren 

Je kunt twee trajecten onderscheiden als je aan de slag wilt met technologie in je organisatie: 

 1. Van zorginhoudelijke vraag naar implementatieplan 
 2. Van kleinschalig implementeren naar een opschalingsplan

Het eerste traject (fase 1 van de Innovatie-Route) gaat erover dat je met de juiste technologieën aan de slag gaat, aansluitend op de behoeften van cliënten. Waar moet de technologie aan voldoen om een knelpunt op te lossen? Welke technologie past daar het beste bij en hoe gaan je hiermee aan de slag?  

Het tweede traject (fase 2 t/m 4 van de Innovatie-Route) gaat meer over de daadwerkelijke implementatie. Begin klein, evalueer of het ’t gewenste resultaat oplevert en stel vast wat de randvoorwaarden zijn voor succesvolle opschaling.  

Leerpunten van deelnemende organisaties

Deelnemende organisaties gaven aan dat het verhelderend werkt om de stappen te doorlopen. Enkele voorbeelden daarvan zijn: 

 • Verandering in denkwijze, vanuit cliëntperspectief
  Het betrekken van cliënten en naasten was niet altijd gemakkelijk en vanzelfsprekend, en bleek een continu aandachtspunt.  
 • Proces van vraagverheldering  
  Het zorginhoudelijke vraagstuk werd stapsgewijs en iteratief ontrafeld, aangescherpt, onderbouwd en verduidelijkt. Voor veel organisaties betekende dit een nieuwe manier van werken.  
 • In kaart brengen van ICT-infrastructuur en organisatiecontext
  Hierdoor werden specifieke randvoorwaarden onontkoombaar duidelijk. Denk aan draagvlak, (digi)vaardigheden en samenwerking. 
   

Aandacht voor de Innovatie-Route op congres Waardigheid en trots

Tip: op het Waardigheid en trots-congres staat een interessante sessie over de Innovatie-Route op het programma. Kom je ook naar het congres op 1 juli in Den Haag? De sessie Succesvol implementeren; voorkom dat technologie in de kast belandt vind je in ronde 1, sessie 1.11. Meld je aan voor het congres.

Deel deze pagina via: