Naar hoofdinhoud Naar footer

Onze buurt De Posten: op naar een inclusieve wijk

De Posten, zorgorganisatie in Enschede, werkt nauw samen met de gemeente Enschede, woningcorporatie Domijn, Woonzorg Nederland en de provincie Overijssel aan het project ‘Onze buurt de Posten’. Het doel is om van de Posten een inclusieve wijk te maken, voor iedereen die er woont of te gast is. De belangrijkste succesfactor: we doen het samen!

Over de muren heen kijken

Dat is waar Zarina Dihal (wijkregisseur gemeente Enschede), Daphne Toorman (consulent wijkbeheer Domijn) en Ank Braspenning (beleidsadviseur de Posten) voor gaan. Ieder vanuit hun eigen werkveld, maar met een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef en de juiste drive om er een succes van te maken. ‘Onze organisaties zijn natuurlijk totaal verschillend, maar we staan wel voor dezelfde opgave. We hebben allemaal te maken met zaken als vergrijzing, een toenemende zorgvraag, langer zelfstandig wonende ouderen of duurzaamheidsvraagstukken. Het is de kunst om die opgave leidend te laten zijn en over de muren van de eigen organisatie heen naar antwoorden op maatschappelijke vraagstukken te zoeken.’

Inclusieve samenleving

Een inclusieve samenleving, een inclusieve wijk… In de media hoor je deze termen steeds vaker. Maar waar hebben we het dan over? Inclusie betekent dat iedereen, dus mensen van alle leeftijden, met of zonder beperking, mee doet in de samenleving, en erbij hoort. In een inclusieve samenleving kunnen alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of beperking, dezelfde dingen doen. Belangrijke begrippen daarbij zijn gelijkwaardigheid, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken in wat nodig is.

Woonpark de Posten

‘Eigenlijk is het balletje gaan rollen toen de Posten vorig jaar met het visiedocument “Woonpark de Posten” kwam. Daarin werden ideeën gepresenteerd over de herontwikkeling van het gebouw en terrein van de Posten. De Posten wil haar nieuwbouwopgave breed benaderen, niet alleen als zorgleverancier, maar als voorziening voor de hele buurt, met flexibele vormen van wonen, zorg en welzijn. Dit leverde veel gespreksstof op en van het een kwam het ander.’

De straat op met een ijscokar

Dit was een goede aanleiding om het gesprek aan te gaan met bewoners: ‘Hoe woon je nu, hoe wil je straks wonen, waar droom je van, wat is fijn in de wijk en wat juist niet?’ Het team ging de straat op met een ijscokar en heeft plekken opgezocht waar mensen komen: de kinderboerderij, het stembureau, het sportveld, bijeenkomsten en evenementen: ‘Zo hebben we een heel realistisch en representatief beeld gekregen van wat er leeft. De rode draad uit alle gesprekken met bewoners, maar ook met partners in de wijk, hebben we vertaald in de visie voor “Onze buurt de Posten”. Waar we met z’n allen in willen investeren? Een vitale en gezonde wijk, betere voorzieningen om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen, begripvol samen leven en een duurzame wijk waarin aandacht is voor klimaat, energie en biodiversiteit.’

De Posten moet een wijk worden die klaar is voor de toekomst. Die de grote toename aan ouderen en hun veranderende zorgvraag het hoofd kan bieden. Een inclusieve wijk, waarin iedereen kan leven en wonen op zijn eigen manier. Waarin mensen zichzelf kunnen zijn en omkijken naar elkaar. Met alle voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, behandeling, ontmoeten en activiteiten binnen handbereik. Een wijk waar je prettig woont, veilig opgroeit en fijn oud kan zijn en worden. Waarin mensen, als echte noabers, voor elkaar zorgen als dat nodig is.

Kleine initiatieven, groot effect

‘Inmiddels zijn we volop bezig met de vertaling naar de praktijk. De aanpak en initiatieven hebben een uiteenlopend karakter en verschillen in omvang. Het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn; een kleine, makkelijk toepasbare maatregel kan al een groot effect hebben. Bijvoorbeeld het plaatsen van een picknicktafel of het dementievriendelijk maken van de bewegwijzering. Andere vraagstukken zijn wat abstracter en hebben een langere adem nodig, als we het bijvoorbeeld hebben over het energievraagstuk of biodiversiteit. Een mooi voorbeeld van een klein initiatief met een groot effect, is de ijscokar. Vanuit de wijk is de vraag gekomen om deze vaker in te zetten. Zodra de bel rinkelt weet iedereen in de wijk: er is ijs! Een leuke, laagdrempelige manier om in contact te komen met elkaar en een praatje op straat te maken. Het bevordert dat mensen de deur uit komen, een kort wandelingetje maken, wat aanspraak hebben. Wie weet waar dat weer toe leidt. Daarom gaan we de kar als vast ontmoetingsmiddel inzetten: in de winter met warme chocolademelk of poffertjes, in de zomer met ijsjes!’

De kracht van samenwerken

‘Veel is nog toekomstmuziek en we hebben ook nog niet overal antwoorden op. Bijvoorbeeld over de best passende organisatievorm of de haalbaarheid van bepaalde toekomstdromen. Maar de kracht zit in de samenwerking, het gedeelde urgentiebesef en de wil om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken. Daar is lef en vertrouwen voor nodig. En dat hebben we!’

Meer weten

  • Lees het volledige artikel over ‘Onze buurt De Posten’ in het magazine van De Posten (zie downloads)
  • Lees meer over het thema Toekomstbestendige zorg

Bron

De Posten

Downloads

Deel deze pagina via: