Naar hoofdinhoud Naar footer

Hoogleraar Marcel Canoy: ‘Ook in de toekomst goede verpleeghuiszorg nodig’

‘Deelnemers van Waardigheid en trots maken mooie stappen op gebieden als persoonsgerichte zorg, de inzet van vrijwilligers en sociale activering.’ Dat zegt Marcel Canoy, hoogleraar gezondheidseconomie en dementie aan de VU in de blog ‘De toekomst van verpleeghuiszorg is minder verpleeghuizen’ die onlangs werd gepubliceerd op Zorgvisie. Daarnaast benoemt hij ook dat het ‘loslaten’ van zorgprofessionals en het betrekken van de buurt vaak nog ingewikkeld is. In het artikel pleit hij voor goede verpleeghuiszorg, maar voor minder verpleeghuizenzorg.

Een belangrijke conclusie is dat Canoy het essentieel vindt om ook in de toekomst verpleeghuiszorg van kwalitatief niveau aan te bieden. Momenteel wordt er door de politiek, brancheorganisaties en de media gepleit voor meer verpleeghuisbedden om iets aan de wachtlijsten te doen. Wat hem betreft komen die er alleen in de verpleeghuizen die aantoonbaar de kant op bewegen van toekomstgerichte zorg. Dit om te voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in manieren van zorg die niet houdbaar zijn op de termijn. Verandering is namelijk nodig om ook in de toekomst verpleeghuiszorg van niveau te kunnen bieden aan toenemende aantallen kwetsbare ouderen.

Waardigheid en trots voor de toekomst

Samen voorbereid zijn op de toekomst. Daar helpt ‘Waardigheid en trots voor de toekomst’ bij. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. We richten ons daarbij op het sneller en makkelijker benutten van kennis en op het versterken van het leer- en verandervermogen van de sector, zodat er ook in de toekomst flexibel kan worden ingespeeld op ontwikkelingen. 

Toekomst verpleeghuiszorg

In het artikel maakt hij een uitstapje naar de ideale situatie in de toekomst. Hierin trekken gemeenten en zorgverzekeraars samen op voor ouderen en activeren zorgprofessionals cliënten vooral. Cliënten leren onder andere dingen aan die zij waren afgeleerd. Ook spelen het sociale netwerk en de buurt een belangrijke rol in het leven van de oudere. Verder zijn er moderne voorzieningen die niet alleen goed zijn voor de bewoners en de buurt, maar ook voor zorgmedewerkers. Hierover zegt Canoy: ‘Het is voor medewerkers gemakkelijker om gemengde populaties te bedienen, dan een populatie met alleen zware psychiatrische of somatische klachten.’

Belang van zorgzame gemeenschappen

Het pleidooi van Canoy past ook in de lijn van de eerder verschenen publicatie ‘Zorgzame buurten’ waar hij als auteur aan meeschreef. In deze publicatie van Vilans, Movisie en Nederland Zorgt Voor Elkaar staan 15 inspirerende voorbeelden van zorgzame gemeenschappen die welzijn, zorg en wonen met elkaar verbinden. Idealiter zijn dit soort zorgzame gemeenschappen voldoende heterogeen. Denk aan: jongeren en ouderen, ouderen zonder en met hulpvragen, en theoretisch en praktisch opgeleiden. Zo kunnen talenten en mogelijkheden van burgers elkaar goed aanvullen.

Opschaling lokale initiatieven nodig

In de bundel staat de volgende conclusie: ‘We zien hoe mensen – soms vanuit een verbazingwekkende veerkracht – verantwoordelijkheid nemen om de verbinding naar de ander te leggen en daarmee menswaardig samenleven mogelijk maken. Er wordt beleidsmatig veel verwacht van dergelijke sociale initiatieven. Die zouden deels de stijgende zorgvraag moeten opvangen. Maar die beweging van zorg naar community care gaat niet vanzelf. We zullen lokale initiatieven, waarvan we weten dat die goed werken, veel meer moeten helpen opschalen en belemmeringen daarvoor moeten wegnemen.’

Meer weten?

Bron

Zorgvisie

Deel deze pagina via: