Zelfstandige teams en het gebruik van verbeterborden

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 5. Basis op orde.

Een zelfstandig team:

  • staat voor goede zorg voor de eigen cliënten;
  • krijgt ruimte om de beste zorg te kunnen leveren;
  • wordt hierin aangestuurd en ondersteund door management en ondersteunende diensten.

In een presentatie over zelfstandige teams wordt ingegaan op de punten: waarom de omslag naar zelfstandige teams, ingrediënten voor teams, de weg naar zelfstandige teams en verbeteren met behulp van een verbeterbord.

Meer weten

Geplaatst op: 23 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 10 november 2020