Werkvorm Strip over Wet zorg en dwang

Met de strip over de Wet zorg en dwang kun je in teamverband binnen het verpleeghuis een gesprek hebben over de Wet zorg en dwang die op 1 januari 2020 ingaat. De strip brengt het verhaal van meneer Pietersen in beeld en is een aansprekende vorm voor zorgmedewerkers.

Strip verbeeldt stappenplan

In de strip wordt het stappenplan van de Wet zorg en dwang doorlopen zoals professionals dit in de praktijk zullen moeten doen. De kern van het stappenplan gaat over drie dingen:

  • de analyse van de situatie
  • het zoeken naar alternatieven voor onvrijwillige zorg
  • het betrekken van meer deskundigheid als medewerkers constateren dat er ‘iets’ gebeuren moet en naar een andere oplossing gezocht moet worden.

Gebruik de strip bij een teambespreking

Met deze strip kun je in teamverband het gesprek hebben over de Wet zorg en dwang, het stappenplan en wat dit van medewerkers vraagt. Je kunt het gebruiken voor een inhoudelijk onderdeel tijdens een teamoverleg. Neem er voldoende tijd voor. Tijdsinvestering: 30-45 minuten. Bespreek de strip en onderstaande vragen in groepjes of met een klein team van maximaal zes personen.

  • Bespreek eerst de huidige werkwijze en maak met elkaar dat proces inzichtelijk op een flap.
  • Vervolgens ga je bespreken hoe het er straks aan toe zal gaan. Maak dit ook inzichtelijk op een flap.

Bron: zorgvoorbeter.nl

Meer weten

  • De strip is tijdelijk niet beschikbaar / wordt momenteel herzien

Geplaatst op: 22 maart 2019
Laatst gewijzigd op: 24 februari 2020