Wegingskader voor cliëntperspectief bij inzet van (onvrijwillige) zorg

Om de wensen en behoeften van mensen met dementie of andere hersenaandoeningen, of van mensen met een verstandelijke beperking mee te kunnen wegen in beslissingen over in te zetten (onvrijwillige) zorg, is het Wegingskader Cliëntperspectief ontwikkeld. Het Wegingskader is een online tool, voor iedereen vrij te gebruiken. De tool bestaat uit een website met daarop de werkmethode, praktische filmpjes en praktijkvoorbeelden en is zeer eenvoudig toe te passen. Het Wegingskader helpt jou als zorgprofessional om je te verplaatsen in de beleving van je bewoner en dit mee te nemen in het maken van besluiten.

In de zorg voor deze specifieke groepen is het niet altijd makkelijk om te bepalen welke zorg je moet geven om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Vooral wanneer je door beperkte communicatiemogelijkheden als zorgprofessional afhankelijk bent van een interpretatie van het gedrag van bewoners (‘lezen van gedrag’). Hoe neem je de wensen van de bewoners in de zorg die geboden wordt dan mee? Wat is de beleving van de bewoner? En hoe weeg je de voor‐ en nadelen van zorg tegen elkaar af?

Afwegingen rondom onvrijwillige zorg

Het Wegingskader helpt zorgprofessionals om zich te verplaatsen in de beleving van de bewoner. Zo kun je beter inschatten of de bewoner de geboden zorg als onvrijwillig ervaart. Ook kan het zorgprofessionals helpen bij het zoeken naar alternatieven. Of om een afweging te maken in wat de minst ernstige vorm van onvrijwillige zorg is voor een bewoner. Het Wegingskader maakt het mogelijk informatie te verzamelen over gedrag, verzet, beleving, waarneming en de ervaring van de bewoner. Als zorgprofessional kun je vervolgens afwegingen maken over de inzet van zorg en ondersteuning die zo optimaal mogelijk aansluit bij de beleving van de bewoner. Dit past binnen de besluitvormingsprocedure van de Wet zorg en dwang, maar kan ook bijdragen aan het voorkomen van de inzet van onvrijwillige zorg.

Hoe werkt het Wegingskader?

Deeze animatievideo laat zien hoe je het Wegingskader Cliëntperspectief kunt gebruiken:

De tool van het Wegingskader is voor iedereen vrij te gebruiken, bestaat uit een website met daarop de werkmethode, praktische filmpjes en praktijkvoorbeelden en is zeer eenvoudig toe te passen. De website www.hetwegingskader.nl is vanaf heden beschikbaar en direct in te zetten.

Meer uitleg over het Wegingskader Cliëntperspectief is te vinden in de factsheet over het Wegingskader (pdf).

Onderzoek cliëntperspectief bij onvrijwillige zorg

Voorafgaand aan de ontwikkeling van Het Wegingskader is onderzocht hoe het cliëntperspectief zomaximaal mogelijk betrokken kan worden bij het nadenken over (alternatieven voor) onvrijwillige zorg en de besluitvorming over de inzet daarvan. De resultaten hiervan zijn gepubliceerd in het rapport ‘Belevingsonderzoek in de zorg’.

Het Wegingskader is ontwikkeld door de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB; Tranzo, Tilburg University) en het Universitair Netwerk Ouderenzorg, Amsterdam UMC (UNO Amsterdam).

Meer weten

Geplaatst op: 7 april 2021
Laatst gewijzigd op: 22 maart 2022