Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg

De Alternatievenbundel is vernieuwd. Deze nieuwe uitgave van Vilans geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

Steeds meer komt de nadruk te liggen op het behouden of vergroten van vrijheid van mensen als ze zorg of begeleiding nodig hebben. Ook in deze versie van de Alternatievenbundel is er meer aandacht voor vrijheid om je eigen leven in te richten in brede zin. De bundel sluit daarin aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang door veel aandacht te geven aan hoe je kan zoeken naar alternatieven die passen bij de leefwereld van de cliënt. 

Persoonsgebonden oplossingen

Deze bundel is onder andere bruikbaar in verpleeghuizen of kleinschalige woonvormen, maar biedt geen kant-en-klare oplossing voor bewoners. Het vinden van een alternatief voor onvrijwillige zorg is maatwerk. De bundel gaat uit van de minst ingrijpende manier. Welke dat is, verschilt van mens tot mens. De één vindt een sensor een inperking van zijn privacy, bij de ander zorgt het juist voor een veilig gevoel. Het uitgangspunt bij die keuze is dus altijd de bewoner zelf met zijn of haar geschiedenis, emoties, waarden en behoeften. Het onbegrepen gedrag dat de bewoner vertoont, is niet het uitgangspunt van deze bundel, maar de mogelijkheden van de bewoner. Zo kun je in de index achterin zoeken op de reden om een alternatief in te zetten, zoals bijvoorbeeld ‘ontspanning bevorderen’ of ‘valrisico verminderen’.

Samenspraak

Vaak ontstaan de meest waardevolle oplossingen in samenspraak met de mensen die de bewoner goed kennen. Zij kunnen antwoord geven op de vraag waarom vader altijd om 3 uur ‘s nachts onrustig is of waarom hun moeder weigert onder de douche te gaan. Praat dus samen over de zorg, multidisciplinair én met de familie. De Alternatievenbundel biedt hierbij inspiratie voor meer vrijwillige én passende zorg.

Bron: Vilans

Meer weten

Geplaatst op: 26 oktober 2016
Laatst gewijzigd op: 16 december 2020