Verhuizen naar het verpleeghuis

Verhuizen naar een verpleeghuis is ingrijpend. Niet alleen voor de persoon zelf, maar ook voor naasten en andere mensen die betrokken zijn. Wat maakt deze verhuizing zo ingrijpend? Wat komt er allemaal bij kijken? Wat kunnen organisaties zelf doen en wat doen zij al om deze overgang naar het verpleeghuis te vergemakkelijken? We bundelden enkele verhalen, tips en tools die een inkijkje geven in ervaringen en initiatieven.

Handreiking en film DEDICATED samenwerken bij verhuizing

De handreiking ‘DEDICATED samenwerken bij de verhuizing’ bevat tips voor professionals voor een goede samenwerking in het proces als mensen met dementie verhuizen van thuis naar een verpleeghuis. De handreiking zoomt specifiek in op de samenwerking tussen de persoon met dementie, naasten en (informele) zorgverleners bij het verhuizen naar het verpleeghuis. De handreiking beschrijft daarvoor drie stappen in de verhuizing: 

  1. Samen thuis vooruitkijken (fase voor de verhuizing) 
  2. Samen een warm welkom voorbereiden (fase tijdens de verhuizing en de gewenningsfase in het verpleeghuis) 
  3. Samen een thuisgevoel creëren (fase na de verhuizing) 

Naast de handreiking is er ook een film ‘Wei verhuizen DEDICATED’. Hierin vertellen een naaste en een casemanager dementie meer over hun ervaringen en het proces van zo’n verhuizing.

De handreiking Samen DEDICATED verhuizen is een van de producten van het DEDICATED-project. Dit project is gefinancierd door ZonMw binnen het programma Palliantie. Meer dan Zorg.

Verhuishandreiking Pieter van Foreest

Verhuizen naar een verpleeghuis is een nieuw leven beginnen. Zoiets verdient veel aandacht en begeleiding. Pieter van Foreest ontwikkelde tijdens het project ‘Waardig verhuizen’ daarom een verhuishandreiking voor medewerkers en andere betrokkenen.

Locatiemanager Jet Timmerman: ‘Een verhuizing naar een verpleeghuis is een hoogst individuele zaak. Standaardisering van de regels zou daaraan afbreuk doen. Vandaar ook de aanduiding ‘handreiking’. Het is een geheel van tips, ‘do’s’ en ‘don’ts’ geworden, waaruit medewerkers en andere betrokkenen kunnen putten.’

Vroegtijdige wachtlijstbemiddeling Fankelandgroep

Als het verpleeghuis wil voorkomen een onbekende wereld te zijn voor toekomstige bewoners en hun naasten, dan moet het naar hen toe gaan. Precies dit doet de Frankelandgroep met vroegtijdige wachtlijstbemiddeling. ‘Met wachtlijstbemiddeling kom je gedurende een langere tijd bij iemand thuis. Je bouwt dus een vertrouwensband op.’

Verhuizing persoon met dementie naar verpleeghuis

Opname in een verpleeghuis is ingrijpend. Omgaan met lichamelijke en geestelijke achteruitgang, oplopende emoties, verschillende wensen en eisen, en dan ook nog eens de vertrouwde omgeving moeten verlaten, kan zo’n verhuizing enorm complex maken. Dementie.nl maakte een overzicht met aanbevelingen en tips bij de verhuizing naar het verpleeghuis, voor zowel de oudere zelf als voor familie en andere naasten.

Verhuisbedrijf voor ouderen

Donny Zwennes werkte als voorlichter bij de Kamer van Koophandel toen hij besloot zijn loopbaan volledig om te gooien. Hij startte een verhuisbedrijf dat écht de tijd neemt voor ouderen. Bij de verhuizing naar het verpleeghuis kopieert hij de ‘oude’ woonkamer zo exact mogelijk naar de nieuwe omgeving, waardoor mensen met dementie minder verward raken en rustiger blijven.

‘Er was een mevrouw die al zes jaar niet meer buiten was geweest en zo ongeveer in haar stoel leefde. Maar na de verhuizing wilde ze voor het eerst weer in een bed slapen, heerlijk vond ze het.’

Geplaatst op: 11 januari 2022
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2022