Verhuishandreiking Pieter van Foreest

Verhuizen naar een verpleeghuis is een nieuw leven beginnen. Zoiets verdient veel aandacht en begeleiding. Pieter van Foreest ontwikkelde daarom een verhuishandreiking voor medewerkers en andere betrokkenen.

Download en informatie

Minder spoedopnamen

Op 19 januari 2017 gaf Pieter van Foreest in woonzorgcentrum Sonnevanck een eindpresentatie van het project ‘Waardig verhuizen’. De eindpresentatie is meteen een start, want nu komt het aan op de vraag of de verhuishandreiking het gewenste effect gaat sorteren. Eén van de mogelijke indicatoren voor succes is dat deze afgewogen aanpak leidt tot minder spoedopnamen. Diny de Bresser, voorzitter van de raad van bestuur van Pieter van Foreest,  wilde zich daar nog niet op vastpinnen, maar ze vond het wel aannemelijk dat crisisopnamen terug gaan lopen als een verhuizing beter en eerder wordt voorbereid.

Klantenpanel

De handreiking is in ongeveer een jaar tijd ontstaan met een klantenpanel. Met cliënten en mantelzorgers dus. Daarbij werden bovendien cliënten en mantelzorgers een tijd intensief gevolgd. Op die manier groeide het inzicht in de vragen, twijfels, problemen en wensen die bij een verhuizing een rol spelen. De handreiking biedt dus maatwerk, passend bij proefondervindelijke vragen.

Je zou verwachten dat een jaar werken aan zo’n handreiking leidt tot een protocol of standaard. Maar dat is het nu precies niet geworden, al dachten ze in het begin bij Pieter van Foreest van wel.

Locatiemanager Jet Timmerman
‘Een verhuizing naar een verpleeghuis is een hoogst individuele zaak. Standaardisering van de regels zou daaraan afbreuk doen. Vandaar ook de aanduiding ‘handreiking’. Het is een geheel van tips, ‘do’s’ en ‘don’ts’ geworden, waaruit medewerkers en andere betrokkenen kunnen putten.’

Persoonsgericht werken

De handreiking die er nu ligt, heeft het zogeheten persoonsgericht werken als kapstok. Een manier van werken die verder reikt dan alleen het verhuizen en die ook alle facetten van de dienstverlening raakt. Vandaar ook dat de onderhoudstechnicus, de manager, de kok, de receptionist tevens het traject persoonsgericht werken volgden bij Pieter van Foreest. De handreiking is een appèl om bij alles de individuele behoeftes van de client en de mantelzorger als uitgangspunt te nemen. ‘Het traject  van persoonsgericht werken hadden we al ingezet, want sluit volledig aan bij onze visie. Met de komst van de verhuishandreiking wordt het belang daarvan nog concreter,’ aldus Diny de Bresser.

Vijf belangrijkste conclusies van het project ‘Waardig Verhuizen’ en de verhuishandreiking:

  1. Leer het levensverhaal van de (toekomstige) bewoner kennen
  2. Organiseer (indien gewenst) huisbezoeken voorafgaand aan de verhuizing
  3. Vermijd in alle uitingen het woord ‘opname’ en gebruik het woord ‘verhuizing’
  4. Maak de verhuisdag zo comfortabel mogelijk
  5. Schenk in het hele proces aandacht aan de behoeftes en wensen van de mantelzorger

Cliënten, mantelzorgers, medewerkers en andere betrokkenen bij de zorg worden in de nieuwe aanpak gestimuleerd om vooral dat te doen wat hij of zij vindt dat goed is: laat niet de regels leidend zijn. Dat is niet alleen voor de medewerkers wennen. Jet Timmerman: ,,Cliënten en mantelzorgers zijn niet zo gewend dat ze zelf keuzes kunnen maken. Bijvoorbeeld dat je er als mantelzorger voor kiest om na de verhuizing de eerste dag hier op de kamer te blijven slapen.’’ Zorgbemiddelaar Ingeborg Blaauw: ,,En ook al staat dat nergens in de handreiking, laat die buurvrouw van meneer Jansen die elke week pannenkoeken bakte dat vooral ook blijven doen als meneer Jansen hiernaartoe  is verhuisd.’’

Vroeg beginnen

Een verhuizing naar het verpleeghuis begint in feite al bij de constatering dat wonen in de vertrouwde omgeving steeds lastiger begint te worden. Gesprekken thuis bij de cliënt en bij de familie kunnen wat dat betreft niet vroeg genoeg op de agenda staan, zo geeft de handreiking aan. Contacten leggen in een vroeg stadium heeft bovendien als voordeel dat je tijdig in kunt spelen op wensen. ,,Iemand die veel van de natuur houdt, kunnen we bijvoorbeeld een appartement met een balkon geven. Dat kan, als we dat door thuisgesprekken van tevoren weten. Dan kunnen we op dit soort details inspelen.’’

Van tevoren zoveel mogelijk regelen geldt ook voor andere professionals, zo werd 19 januari benadrukt. ,,Vraag de huisarts van tevoren informatie door te sturen en laat de specialist ouderengeneeskunde een paar dagen voor de verhuizing alvast  z’n dossier maken en niet pas op de dag van de verhuizing.’’

Laat de knip niet leidend zijn

Eén van de redenen dat een verhuizing naar een verpleeghuis niet altijd een soepel proces is, is dat verschillende instanties met elk hun eigen financiële regels bij verhuisbeslissingen betrokken zijn: de thuiszorg, de huisarts, de gemeente, de verzekeraar, het woonzorgcentrum bijvoorbeeld. De beruchte ‘knip’ in afspraken en regelingen dus. Die ‘knip’ kunnen ze bij Pieter van Foreest niet oplossen, maar wel voorziet de handreiking in tips voor een warme overdracht. Locatiemanager Jet Timmerman: ,,Wij zeggen: laat je niet leiden door de knip. Voorkom hiaten in de informatie. Zoek intern en extern de samenwerking.’’

Zwaardere respijtzorg

Pieter van Foreest gaat nu ervaring opbouwen met de nieuwe aanpak. Met het in kaart brengen van verbeteringen, is trouwens de volgende uitdaging alweer opgepopt. Diny de Bresser: ,,We moeten de respijtzorg als fase tussen thuis en verpleeghuis veel beter gaan benutten. We leveren al langer respijtzorg, maar wat je merkt in het verhuisproject is dat ondersteuning voor mantelzorgers veel deskundigheid vergt die tijdig moet worden ingezet. Ook verpleegkundigen op niveau 4 zijn nodig.’’

Meer weten over de verhuishandreiking

Geplaatst op: 2 februari 2017
Laatst gewijzigd op: 11 januari 2022