Trechter van Verdunning als hulp bij vermindering regeldruk

De Trechter van Verdunning is een hulpmiddel om kritisch te kijken naar nieuwe en bestaande maatregelen. Welke regels zijn noodzakelijk en welke regels zouden we kunnen schrappen?

Voorafgaand aan de Trechter van Verdunning wordt in 3 radicale stappen gesnoeid in de regelgeving:

Stap 1

Alle bepalingen, kaders en beleidsmaatregelen in de zorg, gericht op de bewaking en controle van de kwaliteit en handelen van de zorg(verlener), met uitzondering van marginale toetsing van de IGJ, worden geschrapt en daarmee alle de administratieve handelingen die daaruit voortvloeien.

Stap 2

Wie hierna bepaalde beleidsmaatregelen of handelingen node mist, kan ze aanmelden voor een herbeoordeling

Stap 3

Van de voor herbeoordeling aangemelde handelingen of beleidsmaatregelen gaan we weloverwogen bepalen of het een goed idee is om ze weer in te voeren met behulp van de Trechter van Verdunning.

Trechter van Verdunning

De trechter van verdunning werkt volgens 3 filters:

  • Noodzaak. Is deze beleidsmaatregel noodzakelijk om goede zorg mogelijk te maken? Gaat er iets mis met het functioneren van ons zorgsysteem als we deze beleidsmaatregel niet invoeren?
  • Werkzaamheid. Wat is het beoogde effect van deze beleidsmaatregel? En is dat effect aantoonbaar?
  • Doelmatigheid. De kosten van de maatregel mogen niet groter zijn dan de baten. Als er een prijskaartje aan administratieve taken hangt kan er beter een kritisch vergelijk worden gemaakt.

Bron:  ordz.nl

Meer weten

(Ont)Regel de Zorg (ordz.nl) is een zorgbrede beweging bedoeld om de administratie in de zorg radicaal terug te dringen en te moderniseren. Het streven is een gezondheidszorg waarbij de zorgverlener meer tijd en aandacht heeft voor de patiënt en de administratie primair ten dienste staat van die zorg. Schrap én verbeter is het motto.

Geplaatst op: 29 oktober 2018
Laatst gewijzigd op: 29 oktober 2018