Toolkit personeelssamenstelling – ZiensWijzer

Samen met teams, managers en bestuurders is een toolkit personeelssamenstelling ontwikkeld die helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstelling, en deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënten. Eén van de tools uit deze toolkit is de ZiensWijzer. De ZiensWijzer helpt om inzichten uit het Dashboard en het Roostergesprek te doorgronden.

Vorm

De ZiensWijzer is een praktische tool die de inzichten uit het Dashboard en de uitkomsten van het Roostergesprek overzichtelijk samenbrengt. In de ZiensWijzer zijn bovendien (extra) zaken opgenomen die normaliter lastiger inzichtelijk te maken zijn of die vastliggen in andere en/of verschillende systemen, zoals meeruren, inzet van Personeel Niet In Loondienst (PNIL), ziekteverzuim, arbeidsbeleving, vacatures en vrijwilligers.

De grafieken uit het Dashboard zijn bovendien gekoppeld. Hierdoor geeft de ZiensWijzer ook inzicht in het effect van wijzigingen in het Dashboard. Het effect van sturing op één bepaalde doelgroep (zoals locaties of teams), of van een update van data, wordt zo direct zichtbaar.

Functie

De ZiensWijzer ondersteunt een context-gebonden interpretatie van de Dashboard-inzichten en de Roostergesprek-uitkomsten. Dit gebeurt op twee manieren: door de data grafisch samen te brengen en door concrete vragen te suggereren die bij die inzichten gesteld kunnen worden.

Waar focus op separate indicatoren tot verkeerde conclusies kan leiden, helpt deze combinatie van Dashboard en Roostergesprekken om inzicht te krijgen in de verbanden en de effecten van het gevoerde beleid.

Inzicht

De ZiensWijzer maakt op eenvoudige maar diepgaande wijze reflectie mogelijk op de inzichten in de personeelssamenstelling en de ontwikkelingen in het verpleeghuis:

  • Wisten wij dit al of is dit een nieuw inzicht?
  • Is dit inzicht of deze ontwikkeling positief of ongewenst?
  • Is de ontwikkeling gevolg van gevoerd beleid of is dit ons overkomen?
  • Wat vraagt dit inzicht voor de (nabije) toekomst?

Ondersteuning

Dit inzicht helpt de dialoog over de werkelijke en gewenste personeelssamenstelling in relatie tot de cliëntsamenstelling en specifieke cliëntbehoeften. Het biedt verschillende schakels in de zorg ondersteuning:

  • Directie en management: praktisch inzicht in het functioneren van de organisatie en een hulpmiddel bij beleidsformulering, -planning en -monitoring.
  • Teams: kwalitatief en kwantitatief inzicht in het team en een hulpmiddel bij het maken van afspraken met elkaar.
  • Ondersteuning/staf: hulpmiddel bij signalering en (beleids)advisering.

Meer weten

Bekijk ook de andere tools uit de toolkit personeelssamenstelling 

Geplaatst op: 22 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019