Toolkit personeelssamenstelling – Dashboard

Samen met teams, managers en bestuurders is een toolkit personeelssamenstelling ontwikkeld die helpt om inzicht te krijgen in de huidige en gewenste personeelssamenstelling, en deze beter af te stemmen op de zorgvraag, wensen en behoeften van de cliënten. Eén van de tools uit deze toolkit is het Dashboard. Met het Dashboard kunnen personele gegevens eenvoudig grafisch inzichtelijk gemaakt worden.

Vorm

Het Dashboard is een gebruiksvriendelijke, downloadbare tool waarin deels automatisch, deels handmatig personele gegevens kunnen worden ingevoerd.

Functie

Het Dashboard maakt de personele gegevens eenvoudig grafisch inzichtelijk. Met het Dashboard kunnen snel analyses worden uitgevoerd op verschillende kenmerken, zoals afdeling, functie en leeftijdscategorie. Ontwikkelingen in en verbanden tussen personele kenmerken worden hierdoor zichtbaar.

Door een koppeling met een conversietool is het bovendien mogelijk om vanuit het Dashboard de wettelijk verplichte indicatoren-set automatisch in te vullen.

Inzicht

Het Dashboard geeft onder meer inzicht in:

  • De verhouding tussen vaste en tijdelijke arbeidscontracten; de instroom- en uitstroompercentages uitgesplitst naar vaste en tijdelijke contracten.
  • De leeftijdsopbouw van de huidige, de ingestroomde en de uitgestroomde medewerkers.
  • De lengte van het dienstverband en de dienstjarenopbouw van de uitgestroomde medewerkers.
  • Het aantal medewerkers en de in- en uitstroom per functie.
  • De procentuele verdeling van de fte’s van de medewerkers over de functiegroepen.
  • Het huidige aantal medewerkers (individuen) en de in- en uitstroom per functiegroep.
  • De functiemix, het aantal medewerkers en de in- en uitstroom per afdeling, team of locatie.
  • De in- door- en uitstroom (IDU) van medewerkers.
  • Het aantal fte’s dat werkzaam is in de functiegroepen gerelateerd aan de cliëntmix: ZZP 4 en lager, ZZP 5 en hoger, VPT (Volledig Pakket Thuis) en Overig.

Ondersteuning

Dit inzicht helpt HR medewerkers en bestuurders bij de dialoog over een verantwoorde personeelssamenstelling in relatie tot de cliëntenpopulatie. Het ondersteunt de beleidsbepaling en monitoring van de personele samenstelling en de strategische personeelsplanning.

Meer weten

Bekijk ook de andere tools uit de toolkit personeelssamenstelling 

Geplaatst op: 22 januari 2019
Laatst gewijzigd op: 10 december 2019