Toolkit – Leren op de werkvloer

Vaak denken we bij leren aan formele momenten, zoals een cursus of training. Echter, in de praktijk blijkt de werkplek de belangrijkste bron voor leren te zijn. Deze toolbox bevat praktische tools die je helpen vorm te geven aan leren op de werkvloer in jouw organisatie.

Leren op de werkvloer

De tools op deze pagina komen uit het programma Leren is Werken, Werken is Leren (LWWL). Dit 3-jarig programma had als ambitie om het leren en het begeleiden van leren te verbeteren. Hoe leren wij eigenlijk op de werkplek? Wat zijn de belangrijke kenmerken van onze leercultuur? En wat versterkt dit of staat dit juist in de weg? Leren vindt vooral plaats op de werkvloer en in teamverband, zo blijkt uit onderzoek uit 2019 naar onze leercultuur. Ook speelt de leidinggevende een belangrijke rol in het stimuleren van het leren op de werkvloer.

Leren is werken, werken is leren

De afgelopen jaren is er binnen LWWL onderzoek gedaan hoe VVT-organisaties het leer-werkklimaat kunnen versterken. 18 VVT-organisaties in Noord-Holland deden mee aan het programma en de resultaten zijn gepubliceerd in een onderzoeksrapport. Benieuwd naar de bevindingen?

Toolkit – Werken aan een gunstig leer-werkklimaat

LWWL heeft een aantal tools gemaakt voor organisaties die het leren verder willen brengen. Zij gaan daarbij uit van vier vermogens als de knoppen waaraan je kunt draaien voor een gunstig leer-werkklimaat:

  • Absorptievermogen – het vermogen van een team om studenten op te kunnen nemen en te begeleiden.
  • Verbindend vermogen – het gevoel ergens bij te horen, het gevoel van een professionele thuisbasis. Daarin hebben zowel individuen, het team als organisatie iets te doen.
  • Opleidend vermogen – het vermogen van de organisatie om nieuwe zorgmedewerkers via de principes van werkplek-leren op te leiden en te behouden voor de zorg.
  • Lerend vermogen – het vermogen van een team, van manager tot student, om open en onderzoekend om te gaan met situaties waarin je niet meteen weet wat te doen.
Vier vermogens bij leren werken werken leren

De tools staan gebundeld in een toolkit. Je vindt er onder andere:

  • scan/nulmeting
  • rollenbeschrijving
  • leidraad voor vermogensgesprekken
  • enquête

Routekaart – Leren op de werkvloer

Hoe kun je leren op de werkvloer verder verstevigen in de organisatie? Deze routekaart laat je zien welke stappen je doorloopt om kansrijke leersituaties te herkennen, te versterken en in te zetten in je organisatie. Per stap lees je meer over de aanpak en bijbehorende interventies.

Toolkit WASA – Kijken door een andere bril

Met de WASA-manier van samenwerken investeer je in een fijn en inspirerend leerwerkklimaat voor iedereen. Leidinggevenden en medewerkers maken kennis met een ‘andere bril’ waardoor ze naar samenwerking kijken. Uitgangspunt is kansen en mogelijkheden en wat individuele personen en teams zelf belangrijk vinden. In deze WASA-toolkit vind je een inkijkje in deze manier van werken, de onderliggende principes en een schatkist met materiaal. Wil je werken aan een prettige, constructieve leerwerkomgeving, waarin leren ván en mét elkaar geen energie kost, maar vooral energie geeft?

Meer weten

De SPOT ON-week van 16 t/m 20 mei 2022 gaat over Aandacht voor leren. Blijven leren en ontwikkelen in de zorg is belangrijk. In deze SPOT ON-week bundelen we kennis, tips en inspiratie over leren op je werkplek en een veilig leerklimaat bieden. En bijvoorbeeld hoe je het gesprek over leren en ontwikkelen aangaat binnen je team.

Bekijk het programma van de SPOT ON-week over Aandacht voor leren

Geplaatst op: 2 mei 2022
Laatst gewijzigd op: 2 mei 2022