Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan

U wilt in uw organisatie samen met zorgprofessionals het zorg(leef)plan optimaal benutten en persoonsgericht inzetten. Dat is niet altijd even makkelijk. Bij het opstellen van zo’n plan, zoekt u antwoord op vragen als: Hoe voer je het goede gesprek met cliënt en familie? Hoe stel je samen met de cliënt zo’n zorgleefplan op, zodat de zorg ook écht aansluit bij wat de cliënt nodig heeft? Lees de   inspiratiewijzer met voorbeelden, informatie en tips voor het opstellen van een zorgleefplan.

Onderwerpen zoals gesprekstechnieken, elektronisch dossier, beeldende kaartjes en het levensverhaal komen aan bod. En aan het woord komen onder andere: hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets, zorgcoördinator Gerrie Nicolai van Meriant en zorgleefplanexpert Marjolein Herps van Vilans. De inspiratiewijzer is tot stand gekomen op basis van praktijkervaringen van deelnemers aan Waardigheid en Trots, aangevuld met kennis vanuit Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg.

Meer weten

Geplaatst op: 30 november 2017
Laatst gewijzigd op: 29 november 2019