Tips en adviezen voor cliëntgericht werken met zorgplan

U wilt in uw organisatie samen met zorgprofessionals het zorg(leef)plan optimaal benutten en persoonsgericht inzetten. Dat is niet altijd even makkelijk. Bij het opstellen van zo’n plan, zoekt u antwoord op vragen als: Hoe voer je het goede gesprek met cliënt en familie? Hoe stel je samen met de cliënt zo’n zorgleefplan op, zodat de zorg ook écht aansluit bij wat de cliënt nodig heeft? Lees dit document met goede voorbeelden, informatie en tips voor het opstellen van een zorgleefplan.

Onderwerpen zoals gesprekstechnieken, elektronisch dossier, beeldende kaartjes en het levensverhaal komen aan bod. En aan het woord komen onder andere: hoogleraar ouderengeneeskunde Joris Slaets, zorgcoördinator Gerrie Nicolai van Meriant en zorgleefplanexpert Marjolein Herps van Vilans.

Totstandkoming inspiratiewijzer

Dit document met inspiratie is tot stand gekomen op basis van praktijkervaringen van deelnemers aan Waardigheid en Trots, aangevuld met kennis vanuit Vilans, het kenniscentrum voor langdurige zorg.

Meer voorbeelden, instrumenten en ideeën over andere thema’s verpleeghuiszorg

Klik in onderstaande illustratie op de andere  thema’s van het programma Ruimte voor verpleeghuizen en vind hier ook voorbeelden, instrumenten en ideeën om zelf in de praktijk te brengen:

Positionering en bekostiging specialist ouderengeneeskunde Experiment verkorte indicatiestelling Persoonsvolgend budget Werken met zorgplannen Informatiewijzer cliëntportalen Deskundigheid professionals Communiceren met familie Instrumenten Ken je cliënt Werkbox Intimiteit & seksualiteit Samenwerking tussen client-mantelzorger-professional Nieuwe vormen van medezeggenschap Vrijheid & veiligheid Kwaliteit bij kleinschalig wonen Kwaliteit bij zelfsturing Inzicht in kwaliteit Online leerproducten voedselveiligheid Weekkalender voedselveiligheid Implementatie toolkit technologie

Meer weten


Geplaatst op: 30 november 2017
Laatst gewijzigd op: 26 juli 2019