Teamplan

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 5. Basis op orde.

In het teamplan worden alle activiteiten van het team gedetailleerd beschreven. Daarmee krijgen teams meer grip op wat ze doen en ze kunnen inzicht aan het management verschaffen over waar ze hun tijd aan besteden en waar knelpunten zitten. De teams vullen het teamplan zelf in, onder begeleiding van een adviseur of teammanager.

Het teamplan bestaat uit vier onderdelen:

 1. Een korte beschrijving van de visie en kernwaarden.
 2. Een overzicht van de teamsamenstelling: namen, contracturen, fte, productiviteit, netto uren productief en netto uren niet-productief. En het aantal uren beschikbaar in de begroting.
 3. Het activiteitenplan. Dit is een gedetailleerde beschrijving van alle activiteiten die het team gedurende 24 uur uitvoert; van de overdracht tot het verzorgen van cliënten, van het uitdelen van medicatie tot het houden van een MDO en van de huishoudelijke verzorging tot de artsenvisite. Van alle activiteiten wordt beschreven:
  1. Wat houden de werkzaamheden in?
  2. Door wie, aan wie, met wie en voor wie worden deze activiteiten uitgevoerd?
  3. Wanneer worden ze uitgevoerd?
  4. Welke middelen zijn hiervoor nodig (tijd en voorwaarden)?
 4. De werkafspraken: cliëntgebonden en niet-cliëntgebonden.

Download het format voor een teamplan.

Meer weten

Geplaatst op: 9 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017