Stappenplan BIJ ONS: samen met bewoners en naasten de leefomgeving inrichten

Hoe kun je een verpleeghuis zo inrichten dat het een thuis wordt voor bewoners? Met het stappenplan ‘BIJ ONS: samen werken aan een thuis’ leren zorgteams hoe ze dit samen met bewoners en naasten kunnen doen. Uitgangspunt hierbij is dat de behoeften van de bewoners voorop staan: je verplaatst je in hún leefwereld. De methode helpt om samen een tastbare woonvisie te maken. Die woonvisie helpt bij het (her)inrichten van een specifieke woongroep. Het gaat er in BIJ ONS ook om hoe je samenleeft en welke afspraken of leefregels daarbij passen.

Woonvisie

De woonvisie die opgesteld wordt met het stappenplan BIJ ONS helpt bij het nemen van beslissingen voor aanpassingen in de fysieke omgeving. Denk aan inrichting, gebruik van materialen en gebruik van de ruimte. Beschikbaar inrichtingsbudget kan vanuit deze visie doelgericht worden ingezet, wat tot meer welbevinden onder bewoners kan leiden.

Voorbeelden zijn het inrichten van fijne zithoekjes of het gebruik van licht, kleur en beplanting in de huiskamer en in de gangen. Ook zogenaamde ‘leefregels’ kunnen van de woongroep een meer huiselijke en ontspannen plek maken voor haar bewoners. Denk daarbij aan het verminderen van onnodig geluid door rammelende sleutelbossen of piepende schoenen.

Implementatie BIJ ONS

Aan de hand van een stappenplan kan een verpleeghuis zelfstandig aan de slag met BIJ ONS. De implementatie van BIJ ONS bestaat uit 5 stappen en heeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden.

De complete toolbox met o.a. de bewonersinformatie en de leefomgevingscan is beschikbaar via de website van het UKON

BIJ ONS is ontwikkeld door het UKON in samenwerking met Vilans, Archipel Zorggroep Eindhoven, Zorggroep Polderburen Almere en Praktijk aan den Hofpad. Neem bij interesse contact op met het UKON bureau.

Meer weten

  • Bekijk ook eerdere artikelen over het onderwerp leefomgeving

Geplaatst op: 28 juni 2022
Laatst gewijzigd op: 28 juni 2022