Stakeholdersvragenlijst

Deze tool komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 3. Leiderschap en strategie.

De vragenlijst Stakeholders kunt u gebruiken om een telefonisch interview te houden bij uw stakeholders. De duur van het telefoongesprek is 15 tot 25 minuten per stakeholder. Het doel van een stakeholdersvragenlijst is:

 1. Zicht krijgen op het beeld dat stakeholders hebben van uw organisatie.
 2. Reacties verzamelen op (essentie van) beleidsvoornemens.
 3. Inzoomen op samenwerking en afstemming; ideeën, suggesties verzamelen voor verbetering

Stuur vooraf alle beoogde respondenten een brief of mail namens de Raad van Bestuur met de aankondiging van het telefonisch onderzoek en met het verzoek hieraan mee te werken.

De vragenlijst

De vragenlijst bevat 15 vragen die gaan over:

 • De relatie van de stakeholder met de zorgorganisatie.
 • De mening van de stakeholder over de zorgorganisatie.
 • Sterke en zwakke punten volgens de stakeholder.
 • Reactie van de stakeholder op visie en beleidsvoornemens.
 • De rol en toegevoegde waarde van de stakeholder.
 • Samenwerking tussen stakeholder en zorgorganisatie.

Niet alle vragen zijn relevant voor alle organisaties. De vragenlijst geeft alleen een aantal suggesties. Kies die vragen eruit die voor u relevant zijn of neem nieuwe vragen op.

Download de vragenlijst Stakeholders 

De interviewer

Zorg ervoor dat u een goede interviewer inzet. Het is belangrijk dat deze persoon aan een aantal voorwaarden voldoet:

 • Onafhankelijk van de organisatie. Alleen dan voelen respondenten zich vrij om zich te uiten. Maak dit duidelijk in de aankondiging.
 • Veel ervaring met dit soort interviews. Hij moet kunnen doorvragen, antwoorden laten voorzien van voorbeelden en verbanden tussen items kunnen checken bij de respondenten.
 • Veel ervaring met het uitwerken van dit soort gesprekken. Hij moet de resultaten kunnen analyseren, het verhaal achter de uitspraken kunnen duiden en zodanig verslag kunnen doen dat de Raad van Bestuur hiermee verder kan.

Meer weten

Geplaatst op: 5 september 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2017