Spiegel je aan de normen personeelssamenstelling

Elke verpleeghuislocatie moet voldoen aan de context-gebonden normen verantwoorde personeelssamenstelling van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Weet jij welke normen dat precies zijn en ook belangrijk, hoe je ze toepast in de context van de locatie waar je werkt? Met de spiegeltest kun je met je collega’s bekijken of dit goed gaat of dat er actie moet worden ondernomen. Doe de test en ga met elkaar in gesprek.

Hoe werkt het?

De spiegeltest is een vragenlijst die je voor jezelf kunt invullen. Dat kost ongeveer 10 minuten. De test is opgedeeld in drie onderdelen, die gelijk staan aan de kaders voor voldoende en vakbekwaam personeel volgens het kwaliteitskader:

  • Aandacht, aanwezigheid en toezicht
  • Specifieke kennis, vaardigheden
  • Reflectie, leren en ontwikkelen

Als je na het invullen met je collega’s in gesprek gaat, kunnen jullie samen vaststellen of het al goed gaat of dat er actie ondernomen moet worden. Omdat deze normen ‘context-gebonden’ zijn is het gesprek erover erg belangrijk. Je zult ontdekken dat voor de gekozen oplossingen om aan de normen te kunnen voldoen niet alleen de ideeën van het management, HRM of bestuur er toe doen, maar zeker ook die van de teamleden en de behandelaren. Daarnaast kunnen vrijwilligers en mantelzorgers ook meedenken om tot een passende invulling te komen. Kortom, benut dit instrument om met elkaar de meest optimale invulling te geven aan de inzet van professionals en informele zorg. Zo kun je samen de beste kwaliteit bieden voor bewoners in verschillende omstandigheden.

Verantwoorde personeelssamenstelling

Eén van de onderdelen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gaat over verantwoorde personeelssamenstelling. Zorg die veilig is, verantwoord en werkelijk gericht op de bewoners staat of valt met voldoende medewerkers met het juiste opleidingsniveau, die samenwerken in teams met de best passende competentiemix.

Verpleeghuizen hebben de ruimte om hier lokaal en context-gebonden invulling aan te geven. Bij het vaststellen van de juiste personeelssamenstelling is de interactie tussen de bewoner, zijn naaste en de zorgprofessional het uitgangspunt. Medewerkers moeten als team kunnen analyseren wat er op welke bewonersgroep nodig is om voldoende tijd, aandacht, kennis en kunde te kunnen bieden. Het spiegeldocument helpt hierbij.

Meer weten

Geplaatst op: 15 februari 2021
Laatst gewijzigd op: 15 februari 2021