Het sociale netwerk in kaart met een ecogram

Het ecogram brengt de omvang en de kwaliteit van het sociale netwerk van de cliënt in beeld. Het biedt in één oogopslag een overzicht van belangrijke sociale contacten uit verschillende leefgebieden en maakt op die manier (potentiële) hulpbronnen zichtbaar.

Het betrekt familieleden en ook vrienden en kennissen en contacten met vrijwilligers en professionele zorg- en dienstverleners.

Hoe maak je een ecogram?

Een ecogram heeft de vorm van een ster. In het hart van het schema staat de naam van de cliënt en daaromheen alle contacten in cirkels verbonden aan het hart. Bij de verbinding staat de aard van de verbinding. Door middel van symbolen en afkortingen kan de aard van de relaties worden aangegeven. Hierbij wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen praktische steun (P), gezelschap (G), advies en uitwisselinginformatie (A) en emotionele steun (E).

Meer weten

Geplaatst op: 19 juni 2016
Laatst gewijzigd op: 17 december 2019