Publicatie: Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team

Hoe kun je kwaliteit van zorg en leven zo goed mogelijk organiseren vanuit een zelfsturende visie? Waar moet je aan denken? En wat zijn ervaringen van anderen? In de publicatie ‘Kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team’ vindt u inspiratie, werkzame elementen en ervaringen uit de praktijk van Amstelring, Archipel, De Lange Wei en Liberein.

Voor wie?

Deze publicatie is bestemd voor beleidsadviseurs, coaches van zelfsturende teams en kwaliteitsfunctionarissen van organisaties die zijn begonnen met zelfsturing en die op zoek zijn naar inspiratie om kwaliteit structureel aandacht te geven in hun organisatie.

Ter inspiratie

Deze publicatie is geschreven ter inspiratie, niet als een strikte handleiding. Het geeft geen compleet beeld van alle manieren om aandacht te geven aan kwaliteit van zorg binnen zelfsturing, maar is gebaseerd op de praktijk van vier zorginstellingen, namelijk Amstelring, Archipel, De Lange Wei en Liberein. Deze verpleeghuizen werken gezamenlijk aan het onderwerp kwaliteit van zorg en leven vanuit een zelfsturende visie binnen het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen. Hun ervaringen zijn in kaart gebracht en aangevuld met al beschikbare kennis. Uit deze informatie zijn werkzame elementen gehaald.

Tool

In de publicatie kwaliteit van zorg en leven organiseren als zelfsturend team worden een aantal relevante bouwstenen en randvoorwaarden genoemd. Ter ondersteuning is daarom een bijbehorende reflectietool ontwikkeld die teams helpt om aan de hand van vragen met elkaar in gesprek te gaan over de invulling van deze bouwstenen en randvoorwaarden voor hun eigen team. Ze leren daarmee samen te reflecteren op de inrichting van kwaliteitsvraagstukken. Daardoor neemt niet alleen het gevoel van eigenaarschap toe, maar delen ze met elkaar ook inzichten en verbetermogelijkheden.

Meer weten

  • De organisaties die hebben meegewerkt aan deze publicatie zijn deelnemers aan Waardigheid en trots – Ruimte voor verpleeghuizen. Bekijk de verbeterplannen van Amstelring, Archipel, De Lange Wei en Liberein.
  • Lees meer over het thema Kwaliteit meten en verantwoorden.

Geplaatst op: 5 februari 2018
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022