Publicatie: Inzicht in (ervaren) kwaliteit

Organisaties zijn vrij om zelf een instrument te kiezen of te maken om de ervaringen van cliënten te meten. Omdat het gekozen instrument goed moet aansluiten bij de organisatie, heeft Waardigheid en trots de ervaringen van zestien organisaties gebundeld in de publicatie Inzicht in ervaren kwaliteit. De publicatie focust zich met name op de stappen die een organisatie moet doorlopen om te komen tot een passend instrument en geeft vervolgens veertien gebruikte instrumenten weer.

Geen vaste set van instrumenten, maar set van eisen

De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg heeft besloten dat verpleeghuizen de vrijheid houden om zelf te kiezen hoe zij de ervaringen van hun cliënten meten. Er komt daarom geen vaste set van instrumenten. Er is wel een set van eisen opgesteld. De stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg biedt de set eisen officieel aan voor opname in het Register van Zorginstituut Nederland. Op deze manier kunnen zorgorganisaties een instrument kiezen dat maximaal helpt om in hun lokale setting te leren, te verbeteren en cliëntervaringen in beeld te brengen. Deze werkwijze past bij het gedachtegoed van het kwaliteitskader waarin leren en verbeteren en de eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgorganisatie centraal staat.

Lees het artikel Instrumenten Cliëntervaringsonderzoek: geen waaier, wel set van eisen op actiz.nl

Vanuit Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen, zijn 44 organisaties begeleid in de ontwikkeling van werkwijzen en instrumenten voor het inzichtelijk maken en bevorderen van de ervaren kwaliteit van leven. Door deze organisaties is een variëteit aan instrumenten ontwikkeld: van narratieve en observationele instrumenten tot aan dialoog-ondersteunende instrumenten en klassieke vragenlijsten. Daarbij geldt dat de ene organisatie verder is qua invoering dan de andere. Sommige organisaties hebben een kant-en-klaar instrument ingevoerd of aangepast, andere hebben gebruik gemaakt van de wetenschap, weer anderen hebben geheel zelfstandig een instrument ontwikkeld en getest. Via de publicatie ‘Inzicht in (ervaren) kwaliteit’ wordt de opgedane kennis en ervaring met de verschillende instrumenten beschikbaar gesteld voor alle zorgaanbieders.

Download de publicatie Inzicht in ervaren kwaliteit

Voor wie

Deze publicatie is geschreven voor medewerkers die zich bezighouden met het thema kwaliteit in organisaties in de ouderenzorg (verpleeghuiszorg en thuiszorg), zoals zorgmedewerkers, projectleiders en beleidsmedewerkers/staf.

Doel

De kernachtige beschrijvingen in de publicatie bieden de kwaliteitsmedewerker ondersteuning in het oriëntatieproces op instrumenten voor het inzichtelijk maken van (de ervaren) kwaliteit van leven. Doel is dat de kwaliteitsmedewerker kan komen tot een voorselectie (shortlist) van instrumenten die past bij de visie, cliëntengroep en cultuur van de organisatie.

Meer weten


Geplaatst op: 31 mei 2018
Laatst gewijzigd op: 1 april 2019