Publicatie: Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van verpleeghuisbewoners. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid, bij bewoners, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven en welzijn van de bewoner (en eventueel diens partner of naasten) en kan ook helpen bij het zoeken naar verklaringen van onbegrepen gedrag.

Om zorgorganisaties en professionals te helpen om aan de slag te gaan met het onderwerp intimiteit en seksualiteit, is de publicatie ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’ samengesteld. Deze publicatie geeft informatie, werkwijzen, tips én goede voorbeelden over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.

Voor wie

Publicatie intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

De publicatie ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’ is samengesteld voor zorgprofessionals zoals verzorgenden, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers, welzijnsmedewerkers (activiteitenbegeleiders of -coaches), artsen, paramedici (als fysio- en ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers), aandachtsfunctionarissen op het gebied van intimiteit en seksualiteit, projectleiders, teamleiders, beleidsmedewerkers en managers. Ook vrijwilligers kunnen deze publicatie raadplegen. Partners, familieleden, mantelzorgers en andere naasten van de verpleeghuisbewoner kunnen geholpen zijn met deze publicatie. Zij kunnen inspiratie opdoen en aan de slag met het thema intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.

Aanbevelingen, casuïstiek en verdieping

De hoofdstukken van de publicatie zijn onderverdeeld in een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen komen voort uit de opbrengsten van de verbetertrajecten van Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen of zijn afkomstig van de betrokken experts. Met voorbeelden uit de praktijk, interessante werkwijzen en/of goede tips wordt de aanbeveling onderbouwd. Het laatste hoofdstuk biedt een overzicht met websites, boeken, publicaties, artikelen, films, video’s, tv-uitzendingen, fototentoonstellingen en lesmateriaal. De publicatie zorgt hiermee voor een uitgebreid overzicht van de kennis over intimiteit en seksualiteit, en verschillende handvatten die gebruikt kunnen worden in de dagelijkse zorgpraktijk.

Meer weten

Geplaatst op: 4 juli 2018
Laatst gewijzigd op: 2 december 2022