Publicatie: Deskundigheidsbevordering voor professionals

In de inspiratiebundel ‘Deskundigheid professionals – Verbeteren door leren’ is van zes zorgorganisaties beschreven hoe zij binnen hun organisatie vorm geven aan  ‘leren en ontwikkelen’.

Palet van leermogelijkheden

Leren en ontwikkelen krijgen in zorgorganisaties op verschillende manieren vorm. Waar de één kiest voor teamleren en groepsgewijze scholing, kiest een andere organisatie voor persoonlijke ontwikkeling en training on the job. Het combineren van verschillende groepen leerlingen en lerende medewerkers gebeurt naast individuele leertrajecten en ontwikkeltrajecten van nieuwe zorgconcepten samen met mantelzorgers. Ervaringsleren, werkplek leren, teamontwikkeling, werkbezoeken, stages, collegiale consultatie, het zijn allemaal manieren om professionals beter voor te bereiden op de zorgvragen van nu en van de toekomst. De publicatie ‘Deskundigheid professionals – Verbeteren door leren’ komt voort uit de ervaringen van deelnemers van de themagroep Deskundigheid professionals van Ruimte voor verpleeghuizen – Waardigheid en trots. In de publicatie nemen we u mee in een aantal uiteenlopende voorbeelden die samen een palet van leermogelijkheden vormen. Elk voorbeeld sluit af met geleerde lessen van de betreffende zorgorganisatie als handvat voor uw eigen organisatie.

Intrinsieke motivatie en passende leeromgeving

Ondanks de verschillen tussen de beschreven leermogelijkheden, geldt voor alle zorgorganisaties dat ze aansluiten bij de intrinsieke motivatie van medewerkers om te leren en te verbeteren. Bestuurder Hans van Amstel van WarmThuis spreekt zelfs van “de magie, die de medewerkers zelf in stand houden”. Wanneer de medewerkers als ambassadeur van het gedachtengoed van WarmThuis, de benadering en de aanpak,  aan anderen uitleggen wat ze doen, geeft dat niet alleen voldoening, maar ook verdieping en uitdaging aan hun werk.

Bartiméus laat zien dat door ervaringslessen de bewustwording op gang komt over de belevingswereld van cliënten. Deze bewustwording zorgt voor motivatie bij de medewerkers om te leren hoe zij aan kunnen sluiten op de mogelijkheden en wensen van de cliënten. De persoonlijke ervaring zorgt ervoor dat het geleerde ook beklijft. Leren daagt uit om vanuit andere perspectieven naar het eigen handelen te kijken. Een goede leeromgeving werkt stimulerend.

Eigenaarschap van de zorg en ruimte voor het eigen leerproces, een veilig klimaat waarin vertrouwen wordt ervaren en fouten maken mag en natuurlijk successen worden gevierd, zijn elementen voor een effectieve leeromgeving. Cardia vertelt hoe er stappen zijn gezet om de organisatie daarop in te richten.

Praktijk en leren horen bij elkaar

Door cliëntvragen als vertrekpunt te nemen voor leren en opleiden, worden leersituaties concreet en realistisch. Ruitersbos brengt dit in de praktijk met het werkplekleren. Kennisdelen over dementie gebeurt gewoon op de werkplek en kan meteen in de praktijk worden gebracht. Dat vertaalt zich nu al naar meer rust en minder onbegrepen gedrag bij bewoners. Door te kijken wat dit betekent voor de taakuitvoering van zorgverleners, leren zij reflecteren op hun eigen handelen en de effectiviteit van werkpatronen en methoden. Met praktijkvoorbeelden worden zorgverleners uitgedaagd om aan te geven wat zij nodig hebben
om hun werk beter te kunnen doen. Voor de één is dat een goed voorbeeld, voor de ander een persoonlijk gesprek, en voor weer een ander een instructie of feedback van collega’s. Traditionele training is dan het laatste alternatief. Door op die manier leren en ontwikkelen te positioneren, gaat het vooral om aanvullen, verrijken en aansluiten bij talenten van mensen.

Leren doe je samen

Zorggroep Almere pakt het leren op met iedereen die in de leefomgeving van de bewoner van belang is. Dat zijn niet alleen de medewerkers, maar ook de mantelzorgers en vrijwilligers. Een gezamenlijk leerproces zorgt ervoor dat je elkaar beter leert kennen, begrijpen, dezelfde taal gaat spreken en elkaar veel beter weet te vinden.

Zonnehuisgroep Amstelland heeft samen met Hogeschool Inholland een leer- en  Innovatienetwerk opgezet. Zo halen zij het onderwijs binnen in de zorgorganisatie. Dit leidt tot een effectieve kruisbestuiving tussen theorie en praktijk waarin studenten en medewerkers van elkaar leren en samen ontwikkelen.

Meer weten

Geplaatst op: 24 september 2018
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022