Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen

Vivantes heeft een flinke slag gemaakt op het gebied van persoonsgerichte zorg. De basis voor persoonsgerichte zorg is aansluiten bij de wensen van bewoners. Jeanny Engels heeft er als Waardigheid en trots-coach aan bijgedragen dat persoonsgerichte zorg bij Vivantes op de kaart is gezet.

Deze samenwerking met Vivantes heeft twee producten opgeleverd:

 1. De tool: Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen (pdf)
 2. Een video waarin deze stappen zijn verbeeld aan de hand van de metafoor ‘luchtballon’

Bewoner centraal

De nieuwe bewoner krijgt ruimte om samen met zijn familie te wennen aan de nieuwe woonomgeving. De medewerker die het huisbezoek heeft gebracht, staat de nieuwe bewoner op te wachten bij de voordeur op de eerste dag van zijn verhuizing. Dan worden er geen formulieren meer ingevuld (dat is allemaal vooraf geregeld), maar er is alle tijd voor een warm welkom: een welkomstkaart, bosje bloemen op de kamer, welkomstmand met persoonlijke kleine cadeautjes, familie die de eerste maaltijd samen met de bewoner kan gebruiken. Er is veel tijd voor vragen van de bewoner en de familie en voor een gesprek met de medewerker, onder het genot van koffie/thee en een rondleiding als zij dat wensen.

Persoonsgerichte zorg in 6 stappen

Bekijk de video over persoonsgerichte zorg bij Vivantes:

In de pdf ‘Persoonsgerichte zorg bij Vivantes in 6 stappen’, staat per stap uitgebreid beschreven wat het doel is, wie betrokken zijn, wat er nodig is en welke hulpmiddelen beschikbaar zijn. Ook zijn er diverse voorbeelden en ideeën toegevoegd.

 1. Kennismaking thuis: de bewoner leren kennen in zijn omgeving, zien hoe hij thuis functioneert en hiermee de overgang naar Vivantes zo soepel mogelijk laten verlopen. De bewoner krijgt zodoende een vertrouwd gevoel als hij verhuist naar Vivantes.
 2. Warm welkom: op de eerste dag na de verhuizing van de bewoner is één van de medewerkers die het huisbezoek heeft gedaan, aanwezig om de bewoner en zijn naaste(n) te ontvangen. Zo voelen bewoner en naasten zich welkom en ervaren een prettige verhuizing naar Vivantes omdat ze een vertrouwd gezicht zien.
 3. Bewoner leren kennen: je krijgt inzicht in de wensen, behoeften en persoonlijke voorkeuren van de bewoner waardoor je zorg en ondersteuning kunt realiseren die daarop aansluiten. Ook krijg je inzicht in welke rol de eerste contactpersoon en andere naasten willen vervullen in de zorg in ondersteuning van de bewoner en welke verwachtingen zij hebben van de zorgverleners.
 4. Wensen verschillen: als de wensen en behoeften verschillen, komen de bewoner, zijn eerste contactpersoon en zorgverleners met elkaar tot een gepast compromis.
 5. Persoonsgericht zorgleefplan en elkaar informeren: drie tot zes weken na de verhuizing naar Vivantes is het zorgleefplan van de bewoner opgesteld. Bewoner, eerste contactpersoon en medewerkers zijn op de hoogte van de gemaakte afspraken.
 6. Wensen realiseren: het bereiken van passende oplossingen voor wensen en behoeften van bewoner door samenwerking in het team, met de bewoner en zijn familie, vrijwilligers etc.

Download

De methodiek persoonsgerichte zorg van Viventes is gebaseerd op de aanpak die Vilans heeft ontwikkeld samen met vier proeftuinen. Vivantes heeft voor deze aanpak gekozen om:
• een omslag in denken en handelen van medewerkers te bewerkstelligen;
• het kennis- en vaardigheidsniveau medewerkers te verhogen;
• te voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg;
• iedereen in beweging te krijgen;
• het werk van medewerkers te verrijken en het werkplezier te verhogen.

Inspiratiebox methodisch werken

Deze methodiek is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA).

Resultaten aanpak Persoonsgerichte zorg bij Vivantes

 • De uniforme werkwijze persoonsgerichte zorg is bottom-up ontwikkeld: op alle locaties worden huisbezoeken gedaan kort voordat de cliënt bij Vivantes komt wonen; er is een ‘warm welkom’ voor de nieuwe bewoner; ook is er continue een gesprek over de wensen en behoeftes van de bewoner en deze worden vastgelegd in het zorgleefplan. Medewerkers zijn gericht op het realiseren van deze wensen en behoeftes, in samenwerking met cliënt, naasten en vrijwilligers. Medewerkers weten bovendien wat ze kunnen doen als de wensen verschillen tussen cliënt en diens naasten.
 • Elke locatie heeft een veranderteam met tenminste een locatiemanager, kwaliteitsverpleegkundige en een dagbestedingscoach. Zij houden de aanpak persoonsgerichte zorg levend en ontwikkelen deze samen met collega’s. Vivantes-breed is er een ‘team persoonsgerichte zorg’ om de locaties bij te staan en locatie-overstijgend leren te bevorderen. Dit team bestaat uit een locatiemanager, twee kwaliteitsverpleegkundigen, twee dagbestedingscoaches en een kwaliteitsmedewerker.
 • Bewoners zijn tevreden over de persoonlijke zorg die ze krijgen.

Tafelgesprek Persoonsgerichte zorg bij Vivantes

Tijdens het Waardigheid en trots congres over persoonsgerichte zorg op 15 november 2021 vertelden Olga Pijnacker-Hordijk (Manager Zorg en ondersteuning), John Goezinne (Voorzitter van de cliëntenraad) en Manon Pennings (Verwantenadviseur) vanuit hun ervaring bij Vivantes over persoonsgerichte zorg. Bekijk het tafelgesprek over persoonsgerichte zorg bij Vivantes:

Bekijk de volledige terugbik op het Waardigheid en trots-congres 2021: Persoonsgerichte zorg.

Meer weten

Geplaatst op: 7 maart 2022
Laatst gewijzigd op: 1 juli 2022