Overzicht mondzorgtools

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Op deze pagina vindt u diverse tools die zorgprofessionals kunnen gebruiken bij het verbeteren van de mondzorg in de instelling.

Moet de mondzorg beter? Een quickscan geeft zorgorganisaties inzicht

Tandarts-geriatrie C. de Bruijn van MondZorgPlus  schreef voor zorgorganisaties een whitepaper met een quickscan die hen in staat stelt in enkele minuten een inventarisatie te maken van de kwaliteit van de mondzorgverlening in een organisatie. Ook geeft hij praktische tips voor zorgmanagers over mondzorg bij ouderen. Drie pijlers onder goede zorg noemt de tandarts-geriatrie: Professionele dagelijkse mondverzorging is onderdeel van de basiszorg en het persoonlijke zorgplan, mondzorg maakt deel uit van een multidisciplinaire aanpak en voor iedere cliënt is een mondzorgplan opgesteld dat leidend is voor tandheelkundige behandelingen. Naast deze pijlers komen een aantal aanbevelingen aan bod.

Publicatie: Mondzorg op orde

De publicatie ‘Mondzorg op orde’ beschrijft de stappen die 15 organisaties voor kwaliteitsverbetering hebben gezet en biedt andere verpleeghuizen heel concrete handvatten om dit zelf ook te doen.

Afweergedrag bij mondzorg – een vijfstappenplan Archipel

Wat doe je als een cliënt afweergedrag vertoont bij het verlenen van mondzorg? Laat je de mondzorg dan maar zitten of zet je toch door, ook al wil de cliënt dit niet? Beide opties zijn niet wenselijk. Archipel heeft een vijfstappenplan ontwikkeld om op een goede manier te handelen bij afweergedrag van cliënten.

Afweergedrag is elk gedrag van de cliënt dat het geven van goede mondzorg bemoeilijkt of verhindert. Oorzaken van afweergedrag bij mondzorg kunnen divers zijn en liggen bij de cliënt of de zorgmedewerker. Zo kan de cliënt bijvoorbeeld angstig zijn, pijn in de mond hebben of niet snappen wat de bedoeling is. Ook kan afweergedrag een reactie zijn op het handelen van de zorgverlener. De zorgverlener is bijvoorbeeld ongeduldig of staat verkeerd voor- of achter de cliënt.

Poster knelpunten en tips bij mondzorg Archipel

Archipel heeft een inventarisatie gemaakt van knelpunten die spelen in de mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten. Voor elk knelpunt zijn een aantal tips op een rijtje gezet hoe het knelpunt aangepakt kan worden. Dit overzicht is opgesteld als hulpmiddel voor zorgprofessionals om aan de slag te gaan om mondzorg te verbeteren.

Zelfevaluatie mondzorg Archipel

Hoe weet je als team hoe je ervoor staat met betrekking tot de mondzorg voor je cliënten? En hoe weet je of je goed op weg bent met het verbeteren van de mondzorg? Archipel heeft hiervoor een zelfevaluatie mondzorg ontwikkeld. Teams voeren met behulp van de zelfevaluatie een nulmeting uit, stellen verbeteracties op en gebruiken de zelfevaluatie om te zien of de verbeteracties tot resultaat hebben geleid.

Inventarisatie implementatie mondzorg Maria-Oord

Bij Maria-Oord (Careyn) is een mondzorg revolutie gedaan. Hierbij zijn alle nieuwe richtlijnen met betrekking tot mondzorg geïmplementeerd. Er wordt continu gewerkt aan de borging hiervan. Op iedere afdeling van Maria-Oord werken 2 teamleden die zich verdiepen in mondzorg door actuele ontwikkelingen bij te houden en deze over te dragen aan collega’s. Om in kaart te brengen hoe de locatie ervoor staat met betrekking tot de implementatie van mondzorg gebruikt Careyn een ‘inventarisatie implementatie mondzorg’.

Checklist met kwaliteitseisen voor contracteren van een tandarts Careyn

Voor een goede mondzorg is het belangrijk dat er een tandarts beschikbaar is voor cliënten in een instelling. Om het proces van het contracteren van een kwalitatief goede tandarts makkelijker te maken, heeft Careyn een checklist voor de kwaliteitseisen voor het contracteren van tandheelkundige zorg ontwikkeld.

Instructiekaarten Mondverzorging verpleeghuisbewoners

Een gezond gebit is nodig om goed te kunnen eten en praten. Bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis zijn vaak niet meer in staat om hun gebit zelf goed te verzorgen en moeten daarbij geholpen worden. Dit vereist specifieke vaardigheden van een zorgprofessional. Om de kennis en vaardigheden hiervoor te vergroten heeft TNO een opleidings- en instructiepakket ‘Mondzorg in Kaart’ ontwikkeld.

Meer weten

Geplaatst op: 15 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 19 september 2022