Kennisdossier: mondzorg in het verpleeghuis

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de dagelijkse verzorging van ouderen. Maar ook een complex vraagstuk. Goede mondzorg voor ouderen begint in de thuissituatie met plichtsgetrouwheid als het gaat om mondhygiëne en periodieke controles. Veelvuldig kampen ouderen reeds met tandverzorgings-problematiek als zij in een zorginstelling komen wonen. In dit kennisdossier over mondzorg hebben we richtlijnen, scholingsmaterialen, tools en informatie bijeengebracht.

Richtlijn mondzorg in het verpleeghuis

In 2007 is de multidisciplinaire richtlijn mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen in overleg met verschillende partijen, waaronder tandartsen, tot stand gekomen. De richtlijn beschrijft hoe de mondgezondheid geoptimaliseerd wordt.

Overzicht mondzorg scholingsmaterialen

Voorwaarde voor goede mondverzorging zijn deskundige en gemotiveerde verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook specialisten ouderengeneeskunde en professionele mondzorgverleners. Goede mondzorg is niet alleen het gebit van de cliënt poetsen, maar ook in gesprek gaan met de cliënt over mondhygiëne. Van alle zorgmedewerkers wordt verwacht dat ze geschoold zijn in de vereiste kennis, vaardigheden en attitude betreffende mondverzorging.

Overzicht mondzorg tools

Doe de quickscan en maak in enkele minuten een inventarisatie van de kwaliteit van de mondzorgverlening in de organisatie. En bekijk onder andere de inventarisatie van knelpunten die spelen in de mondzorg aan zorgafhankelijke cliënten en tips om hiermee om te gaan. We hebben verschillende tools op het gebied van mondzorg verzameld in één overzicht.

Kosteloos landelijke telefonisch spreekuur over ouderen en mondzorg

Ben jij mantelzorger of zorgverlener en wil jij meer informatie of heb je vragen over de mondzorg bij ouderen? Bel dan naar het kosteloze telefonische spreekuur van Peter de Goede, tandarts geriatrie en ambassadeur van de stichting De Mond Niet Vergeten!

  • Iedere woensdag van 13.30-14.30 uur.
  • Telefoonnummer: tel: 073 – 3036444

Geïnitieerd door KBO-Brabant, belangenvereniging van senioren.

Lees ook het interview met tips: Tandarts-geriatrie Peter de Goede: ‘Vergeet de mond niet in de verzorging’

Meer weten

  • Bekijk alle artikelen over mondzorg
  • Ook kennisplein Zorg voor Beter heeft  een thema Mondzorg. Het thema Mondzorg bevat praktische informatie over het geven van goede mondzorg. Wat betekent goede mondzorg in de praktijk? En hoe kun je goede mondzorg in de zorginstelling implementeren? Bezoek de website van Zorg voor Beter 

Geplaatst op: 18 maart 2022
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2023