Mogelijkheden zorgdomotica in nachtzorg met tips

Het document Mogelijkheden zorgdomotica in nachtzorg van Vilans bevat de resultaten van onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de nieuwe generatie ‘intelligente’ zorgdomotica. Uit het onderzoek blijkt dat deze domotica de werkdruk van nachtzorgmedewerkers kan verminderen en de privacy en veiligheid van bewoners vergroten. Naast de resultaten vindt u ook interviews, praktijkervaringen en tips voor implementatie.

De afgelopen jaren is ‘intelligentie’ toegevoegd aan de systemen. Zo  kan bijvoorbeeld pas een alarm geven worden als de domotica concludeert dat er mogelijk sprake is van een situatie die om acute hulpverlening vraagt. De techniek herkent bijvoorbeeld geluiden als het klappen van een deur of een bepaald soort snurk dat wijst op een aankomend insult. Dankzij bewegingssensoren is het mogelijk de status van een bewoner te presenteren. Bijvoorbeeld: op bed, lopend door de kamer, liggend op de grond na een val, naar het toilet of zich buiten de kamer bevinden. Op basis van de begeleidings- of zorgbehoefte van een bewoner kan het systeem zo ingesteld worden dat bepaalde gebeurtenissen leiden tot een alarm. Op het moment dat er sprake is van bijvoorbeeld meer dan tien minuten inactiviteit in de badkamer, maakt het systeem een melding op een tablet of smartphone van de zorgmedewerker. Sommige systemen kunnen zo meer dan 50 procent aan loze meldingen reduceren. Hierdoor hoeven medewerkers minder rondes te lopen en hebben bewoners meer privacy omdat zij minder worden gestoord tijdens hun nachtrust.

Vormen van, interviews over en tips voor implementatie zorgdomotica nachtzorg

Lees de resultaten van het onderzoek Mogelijkheden zorgdomotica in nachtzorg van Vilans met meer informatie over de verschillende vormen van domotica, ervaringen in de praktijk en interviews met de zorgorganisaties Siza gehandicaptenzorg, ’s Heeren Loo Zorggroep, Prisma gehandicaptenzorg en Zorggroep Oude en Nieuwe Land ouderenzorg. Ook vindt u tips voor een succesvolle implementatie van nieuwe zorgdomotica.

Meer weten

Geplaatst op: 22 maart 2018
Laatst gewijzigd op: 18 januari 2019