Naar hoofdinhoud Naar footer

Methodiek ‘6 Kamers van Huize Welzijn’

Gepubliceerd op: 19-04-2022

De tool ‘6 Kamers van Huize Welzijn’ van zorgaanbieder Coloriet biedt handvatten om methodisch te werken aan het welbevinden van bewoners. Aan de hand van de 6 verschillende kamers van Huize Welzijn wordt duidelijk waaruit welbevinden van een bewoner bestaat. Door het gesprek tussen verzorgenden, welzijnsmedewerkers en behandelaren over deze kamers te voeren en daar ook de familie en bewoners bij te betrekken, wordt voor iedereen duidelijk hoe het welbevinden van een specifieke bewoner verdere aandacht kan krijgen. Een concreet welzijnsdoel voert hier logischerwijze uit voort.

Inspiratiebox methodisch werken

Dit voorbeeld is onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en dit in verschillende processen doorgevoerd hebben. Alle voorbeelden zijn beschreven volgens het onderstaande format.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken moet je wel op maat maken voor je eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons? Waar wil ik antwoord op hebben?

Welzijnsdoelen formuleren

Waarom?

De tool kan gebruikt worden door teams en het netwerk rondom de bewoner om het welbevinden van de bewoner bespreekbaar te maken en op basis hiervan doelen op het gebied van welzijn te formuleren.

6 Kamers van Huize Welzijn

Wat?

De tool bestaat uit:

 • Het artikel ‘Goede zorg is ook werk maken van welzijn’ waarin de achtergrond van de aanpak, uitleg over het inzetten van de methode en de randvoorwaarden beschreven worden.
 • Een overzichtstabel met de beschrijving van de 6 Kamers van Huize Welzijn. In deze beschrijving wordt duidelijk wat bepalend is voor het gevoel van welbevinden en wat dat gevoel kan verhogen. Binnen elke kamer zijn belangrijke vragen uitgewerkt, waarmee het welbevinden per kamer in beeld kan worden gebracht. De 6 Kamers van Huize Welzijn zijn:
  1. Lichamelijk welbevinden
  2. Vitaliteit
  3. Emotioneel welbevinden
  4. Sociaal welbevinden
  5. Eigen regie en zeggenschap
  6. Zingeving
 • Een illustratie waarin de 6 Kamers van Huize Welzijn uitgebeeld zijn.

Welke niveau

De tool betreft het niveau van het zorgproces. Het is een mooi instrument om te gebruiken tijdens de zorgleefplangesprekken.

Wat levert het op?

De methode 6 Kamers van Huize Welzijn:

 • Geeft inzicht in de gebieden van het welbevinden van de bewoner die om aandacht vragen en de welzijnsdoelen die hieraan gekoppeld zijn.
 • Biedt een concreet vertrekpunt om met zorg en welzijn, familie, netwerk en vrijwilligers een invulling te geven aan dat wat het welbevinden van de bewoner ten goede komt.

Door wie te gebruiken?

De tool is in te zetten door EVV-ers en de Coaches Welzijn. De tool helpt de zorg- en welzijnsmedewerker om samen met bewoners, familie en vrijwilligers een persoonsgerichte invulling aan het welbevinden van bewoners te geven.

Download

Deze methode is ontwikkeld binnen het Waardigheid en trots-traject bij Coloriet.

 • Download het artikel ‘Goede zorg is ook werk maken van welzijn’ (pdf)
 • Download de overzichtstabel met de beschrijving van de 6 Kamers van Huize Welzijn (pdf)
 • Download de illustratie 6 Kamers van Huize Welzijn (jpg)

Meer weten

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 08-12-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Methode

Taal

Nederlands

Organisatie / Uitgever

Coloriet