Naar hoofdinhoud Naar footer

Nieuw kwaliteitskompas ter vervanging kwaliteitskaders ingediend

Gepubliceerd op: 28-04-2023

Een voorlopige versie van het nieuwe Generiek kompas ‘Samen werken aan kwaliteit van bestaan’ is door een brede groep partijen ingediend bij het Zorginstituut Nederland. Het nieuwe kwaliteitskompas, met de ondertitel ‘Thuis, in de wijk en in het verpleeghuis’, biedt ruimte voor een andere manier van kijken naar kwaliteit van bestaan en de rol van ondersteuning en zorg daarin.

Het nieuwe kwaliteitskompas legt meer nadruk op het voorkomen van een grotere zorgvraag, door te kijken naar wat ouderen zelf en samen met hun netwerk kunnen en hoe de professionele zorg en ondersteuning daarop kan aansluiten.

Generiek kwaliteitskompas voor zorg en ondersteuning in verschillende fases

Op dit moment bestaan er verschillende kaders waarin beschreven staat wat goede zorg is voor bijvoorbeeld de verpleeghuiszorg en de wijkverpleging. Het generiek kwaliteitskompas sluit aan bij verschillende fases waarin ouderen hulp, zorg, ondersteuning of behandeling nodig hebben. Dat kan zijn van het moment dat er ondersteuning thuis nodig is tot aan een complexe zorg- en behandelvraag in een verpleeghuis.

‘Anders kijken naar ouderen in hun leven’

Lea Bouwmeester, onafhankelijk voorzitter voor het ontwikkelen van het kwaliteitskompas: ‘Dit kompas is gemaakt door veel verschillende mensen en organisaties, die allemaal betrokken zijn bij de kwaliteit van bestaan en (in)formele zorg voor ouderen. Dit bracht een enorme denkkracht met zich mee, daarmee maakten we het onszelf niet altijd even makkelijk. We vonden elkaar in de wens om anders te kijken naar ouderen in hun leven. Met kwaliteit van bestaan en het leven dat iemand leidt als uitgangspunt, en niet zorg als startpunt. Er was een goede energie. Met vertrouwen gaan we aan de slag met de volgende ontwikkelstappen in deze lerende beweging’.

Richting voor noodzakelijke toekomstbehendigheid

Kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning Vilans heeft net als veel zorgpartijen meegedacht over het kwaliteitskompas. Directeur Anneke Augustinus: ‘Het kompas zoals nu voorligt is herkenbaar en een logische stap voor wat betreft het werken aan toekomstbestendige zorg. Het geeft duidelijkheid over de gevraagde en noodzakelijke toekomstbehendigheid van alle betrokkenen. Ook op dit moment is de visie op kwaliteit van bestaan al vaak richtinggevend voor hoe het leven en de ondersteuning die daar op enig moment bij hoort, ingericht wordt. Het kompas geeft erkenning aan die ingeslagen weg, erkenning voor de onontbeerlijke vernieuwing in de zorg.’

Download kwaliteitskompas

Werken aan kwaliteit en toekomstbestendige verpleegzorg

  • Ondersteuning nodig bij het werken aan het toekomstbestendig maken van de verpleegzorg? Waardigheid en trots voor de toekomst helpt organisaties zich voor te bereiden op de toekomst. Samen brengen we in kaart wat nodig is en zetten we stappen om de ondersteuning en zorg toekomstbestendig te maken bij locaties, organisaties en de keten. Bekijk het ondersteuningsaanbod.

Downloads

Laatst bijgewerkt op: 22-06-2023

Deel deze pagina via:

Soort

Meetinstrument