Krachtgesprek van Schakelring: van zelfredzaamheid naar samenkracht

Schakelring neemt deel aan het programma Waardigheid en trots met het plan ‘De klant in regie door middel van samen verantwoordelijke teams op gastvrije wijze’. De essentie van dit plan is dat de (wijk)bewoners alle ruimte krijgen om de regie op het eigen leven te hebben, en te houden.

Van zelfredzaamheid naar samenkracht

Onderdeel van de veranderaanpak om de kracht van de cliënt als uitgangspunt te nemen, is het voeren van Eigen Krachtgesprekken met (wijk)bewoners. Medewerkers gaan met alle cliënten in gesprek en brengen in kaart hoe zij hun eigen regie ‘scoren’ en over welke concrete zaken zij graag meer zelf willen beslissen. Deze eigen kracht wordt zo nodig en mogelijk ondersteund door het netwerk: familie, vrijwilligers en professionals – door Schakelring mee-werkers genoemd.

Het idee hierachter is een overstap van zelfredzaamheid naar samenredzaamheid (of ‘samenkracht’). Daar waar de eigen kracht van de wijkbewoner en de hulpbronnen in het sociale netwerk ontoereikend zijn, biedt Schakelring professionele zorg en diensten vanuit het productportfolio.

Verbeterpunten

Met de resultaten uit het Eigen Krachtgesprek formuleert de medewerker verbeterpunten en ook wie welke actie oppakt (bewoner, familie, medewerker). Op een later moment volgt een tweede Eigen Krachtgesprek, waarin wordt getoetst of de cliënt ervaart dat de verbeterpunten ook daadwerkelijk zijn doorgevoerd en diens regie is toegenomen. Het zogenaamde BICK-team (Beleid, Innovatie, Communicatie en Kwaliteit) verzamelt alle ingevulde vragenlijsten en verwerkt de resultaten in een nulmeting en een effectmeting.

Naast de individuele actiepunten maakt ieder team ook een actieplan om hun (wijk)bewoners nog meer regie te geven. In teamoverleggen wordt de uitvoering van dit plan opgevolgd en worden weer nieuwe actiepunten geformuleerd.

Leidraad

Schakelring heeft een vragenlijst ontworpen om medewerkers te ondersteunen bij het voeren van de Eigen Krachtgesprekken. Aan de hand van een aantal open vragen wordt de dialoog over de eigen kracht op gang gebracht. De vragenlijst is hieronder in te zien.

Meer weten

Geplaatst op: 2 oktober 2015
Laatst gewijzigd op: 5 september 2022