Kennisdossier intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven van ieder mens, dus ook bij dat van verpleeghuisbewoners. Toch zorgt het onderwerp nog vaak voor ongemak en verlegenheid, bij bewoners, zorgprofessionals en andere betrokkenen. Meer aandacht voor intimiteit en seksualiteit in de zorg kan helpen bij het bevorderen van kwaliteit van leven en welzijn van de bewoner. In het kennisdossier ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’ bundelen we tools en praktijkvoorbeelden om met dit thema op jouw locatie aan de slag te gaan.

Video intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

In onderstaande video vertelt Noëlle Sant, expert op het gebied van seksualiteit en intimiteit bij Waardigheid en trots, over de manier waarop seksualiteit en intimiteit een rol spelen in het verpleeghuis en het belang van de juiste kennis en vaardigheden op dit gebied bij verpleeghuismedewerkers.

Publicatie Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Om zorgorganisaties en professionals te helpen om aan de slag te gaan met het onderwerp intimiteit en seksualiteit, is de publicatie ‘Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis’ samengesteld. Deze publicatie geeft informatie, werkwijzen, tips én goede voorbeelden over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis.

Publicatie intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis

Toolbox bespreekbaar maken intimiteit en seksualiteit

Een belangrijk onderdeel is het bespreekbaar maken van intimiteit en seksualiteit. Zo kunnen zorgverleners en beleidsmedewerkers de bewoners ondersteunen in het aangaan van contact. SIVIL, een lerend netwerk bestaande uit zorgorganisaties en onderwijsinstellingen samen met Rutgers en Vilans, heeft verschillende tools en materialen ontwikkeld. Zo is er een poster om bewustwording bij medewerkers te stimuleren, prikkelende stellingen om het onderwerp samen te bespreken, een e-learning, video’s met uitleg en praktijkvoorbeelden, een spel en een boekje met uitleg en een document ter ondersteuning bij het opstellen van beleid op het thema intimiteit en seksualiteit.

Praktijkvoorbeelden omgaan met intimiteit en seksualiteit

Cordaan en SWOA: diversiteitsbeleid

Cordaan en SWOA zijn trotse bezitters van een ‘Roze Loper’. Hét certificaat voor zorg- en welzijnsinstellingen die aandacht besteden aan seksuele diversiteit bij hun bewoner en professionals. Het is een manier om de sociale acceptatie van LHBTQIA+ binnen zorg en welzijn te bevorderen. Iedereen moet zich thuis kunnen voelen en welkom voelen binnen een verpleeghuis. Diversiteit is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Viattence: aandachtsvelders seksualiteit

Bij Viattence werken ze met aandachtsvelders op het gebied van intimiteit en seksualiteit. Deze aandachtsvelders maken het onderwerp bespreekbaar via workshops en thema-avonden waarop ook familie wordt uitgenodigd. Daarnaast adviseren ze teams bij moeilijke casussen.

Archipel: expertteam met seksuoloog

Het instellen van een expertteam bij Archipel toont aan dat de eerste fundamentele stap genomen is: bestuur en management legitimeren de aandacht voor het onderwerp. Het expertteam brengt het onderwerp onder de aandacht en richt zich onder andere op scholing. Ook zorgt het team dat het onderwerp intimiteit en seksualiteit opgenomen wordt in de structuur van bijvoorbeeld zorgdossiers, intakes en evaluaties.

Alrijne: van werkgroep naar steungroep intimiteit en seksualiteit

Bij Alrijne staat het onderwerp intimiteit en seksualiteit al een aantal jaar serieus op de agenda. Een werkgroep ging aan de slag met een visie en verplichte scholing. Later werd de werkgroep omgevormd tot een steungroep die het onderwerp op de agenda houdt en aar medewerkers vragen naar kunnen doorspelen.

TriviumMeulenbeltZorg: stil staan bij en ruimte bieden voor intimiteit en seksualiteit

Intimiteit en seksualiteit bespreekbaar maken, zonder het al te uitdrukkelijk tot een issue te verheffen, dat is de kunst. Erbij stilstaan. Ruimte bieden in een gesprek zodat je als zorginstelling beter kunt inspelen op de behoeften van een cliënt en zo bijdraagt aan een hogere kwaliteit van leven. Dat zijn de uitgangspunten van TMZ.

Meer weten

Geplaatst op: 2 december 2022
Laatst gewijzigd op: 2 december 2022