Kennisbundel zorgleefplan: inzicht in kennis, praktijk & wet- en regelgeving

Het zorgleefplan neemt een belangrijke rol in bij de zorg. Het wordt samen met de cliënt gemaakt, geëvalueerd en bijgesteld. De cliënt krijgt hierdoor de regie over zijn eigen leven. Maar hoe maak je een goed zorgleefplan? En welke rol spelen ontwikkelingen als persoonsgerichte zorg, familiezorg en wet- en regelgeving hierbij? De nieuwe online kennisbundel Zorgleefplan – ontwikkeld voor hbo – maakt dit inzichtelijk.

Aan de slag
Ga aan de slag met echte dilemma’s uit de praktijk en start opdrachten die recht doen aan het multidisciplinaire karakter van het werk van een hbo’er. De kennisbundel is geschreven voor zowe hbo- als mbo-verpleegkundigen, in opleiding of al werkzaam. Ook docenten van deze opleidingen of (praktijk)begeleiders in de ouderenzorg kunnen voor bijscholing gebruikmaken van deze kennisbundel.

Inspireren en prikkelen

Het doel is om zorgprofessionals te inspireren en prikkelen zelf aan de slag te gaan. De kennis wordt daarom aangeboden in een aantrekkelijk jasje met veel ruimte voor verhalen uit de praktijk, opdrachten en tips voor het gebruik van het materiaal in de les en verwijzingen naar relevante documentatie, links en (meet)instrumenten. Er is een uitgebreide bronvermelding per hoofdstuk.

Bron: Zorg voor Beter

Meer weten over de kennisbundel zorgleefplan

Geplaatst op: 2 maart 2017
Laatst gewijzigd op: 29 november 2019