Diagnose en analyse

Deze methodieken komen voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’  – deel 1. Verandering op gang brengen.

Methoden die behulpzaam kunnen zijn bij de analyse en diagnose van een organisatie.

7-S-Model

Aan de hand van zeven vaste en integrale factoren kunnen de prestaties van een organisaties worden geanalyseerd, om zo inzichtelijk te krijgen waar de problemen zich voordoen. In een optimaal functionerende organisatie komen alle aspecten uit de verschillende factoren met elkaar overeen; er is synergie tussen alle aspecten.

Lees meer over het 7-s-Model

Inzetten van veranderingen

Het instrument is uitgewerkt door CC Zorgadviseurs en gebaseerd op de methodiek van R. Werkman e.a. Er wordt geen verandering ingezet om de verandering. Men wil daadwerkelijk iets bereiken. Dat vraagt om een gedegen analyse vooraf. Met dit instrument kan een analyse worden uitgevoerd om veranderingen in te zetten of als er ergens een verandering wordt gehinderd.

In dit instrument vindt u:

  1. Vragen over:
    • Kenmerken van de organisatie
    • De aanpak van het veranderingsproces.
  2. Een scorelijst waarin u in een oogopslag ziet wat meewerkt en wat tegenwerkt bij veranderingen.

Download het instrument ‘Inzetten van veranderingen’

Verandercanvas

De aanpak in het Verandercanvas is gebaseerd op het verandermodel van De Caluwé en Verhaak. Dit model kent een bepaalde opbouw en een aantal stappen. Op basis van deze veranderaanpak kunt u een eigen vraagstuk beschrijven:

  • Doorloop de stappen van het model
  • Bepaal de belangrijkste actoren en communicatiestromen
  • Brainstorm over de mogelijke interventies die helpen om bij de gewenste bestemming te komen
  • Het interventieplan kan worden opgetekend tezamen met de impactanalyse van de te ondernemen interventies.

Lees meer over het Verandercanvas

Meer weten

Geplaatst op: 4 september 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017