Denken over veranderen

Deze methodieken komen voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’  – deel 1. Verandering op gang brengen.

Methoden gericht op de veranderstrategie in het algemeen: het denken over veranderen. Onderstaande methoden bieden handvatten om op een bepaalde manier naar situaties en mensen te kijken. Dit kan behulpzaam zijn in de analyse en diagnose van een situatie, maar ook om mensen te activeren om te gaan veranderen.

Kleurenmodel De Caluwé

De vijf verschillende kleuren in het kleurenmodel van De Caluwé staan voor wijze waarop veranderingen worden ervaren en de favoriete manier waarin men in de veranderingen deelneemt. Het kleurenmodel kan worden gebruikt voor:

  • Het typeren van mensen en situaties
  • Het stellen van een diagnose en ontwerpen van een bijbehorende aanpak
  • Reflectie op zichzelf, doordat mensen zichzelf ermee kunnen typeren (reflectie op eigen denkkaders, voorkeursaanpak, competenties etcetera)

Lees meer over het kleurenmodel van De Caluwé

Integrale benadering en AQAL-model van Ken Wilber

De integrale benadering – ook wel gevangen in het AQAL/kwadrantenmodel – gaat ervan uit dat elke doelstelling of ambitie uiteen valt in vier aspecten. Om wezenlijke verandering te bewerkstelligen, dienen al deze aspecten te worden verweven tot een integrale aanpak. De benadering kan gebruikt worden als denkrichting of als diagnose- en analysemodel.

Lees meer over de integrale benadering van Ken Wilber

Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken)

Appreciative Inquiry is een vorm van actie-onderzoek die mensen mobiliseert om verandering samen vorm te geven. Het centrale uitgangspunt is, dat je organisaties bouwt op wat goed werkt in plaats van te fixeren op wat niet werkt. Daarbij ligt de focus niet op het identificeren en oplossen van problemen, maar op waardering, eigenaarschap en samenwerken. ‘Het waarderend werkboek’ helpt met praktische schema’s, praktijkvoorbeelden, oefeningen en tips bij het toepassen van ‘Appreciative Inquiry’. Het boek sluit aan op het leerboek ‘Waarderend Organiseren’ waarin de methode van Appreciative Inquiry wordt uitgelicht.

Lees meer over de boeken Waarderend Organiseren en Het waarderend werkboek

Meer weten

Geplaatst op: 4 september 2017
Laatst gewijzigd op: 9 oktober 2017