Infographic Verantwoorde personeelssamenstelling

ActiZ heeft de normen voor een verantwoorde personeelssamenstelling, die in januari dit jaar zijn opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland,  samengevat in een infographic.

De sleutel voor goede verpleeghuiszorg ligt bij een verantwoorde personeelssamenstelling, afgestemd op de behoeften van de bewonersgroep. Dus voldoende medewerkers én tevens de juiste mix aan medewerkers qua competenties. De gewenste mix aan medewerkers wordt bepaald in de driehoek bewoner – professional – bestuurder.

Normen

Allereerst worden de door de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg ontwikkelde normen samengevat op de drie gebieden:

  1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht
  2. Specifieke kennis, vaardigheden
  3. Reflectie, leren en ontwikkelen

Publicatieplicht

Ook gaat de infographic in op de vijf kernfactoren die in een jaarlijkse publicatie inzicht moeten geven in de verantwoorde personeelssamenstelling.

Toolkit

Tot slot verwijst de infographic naar de Toolkit verantwoorde poersoneelssamenstelling.

Meer weten

Geplaatst op: 22 maart 2019
Laatst gewijzigd op: 22 maart 2019