Implementatie afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie (KIK-V)

Begin dit jaar hebben de ketenpartijen in de verpleeghuiszorg een convenant getekend om de afsprakenset vanuit het programma Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg (KIK-V) te bezegelen. In deze afsprakenset staat welke kwaliteitsinformatie op welk moment en op welke manier door zorgaanbieders aangeleverd moet worden en ook op welke manier deze informatie door de ketenpartijen gebruikt mag worden. Hiermee worden de administratieve lasten voor het aanleveren van kwaliteitsgegevens verlaagd. Alle zorgaanbieders en ketenpartijen zullen moeten gaan werken volgens de afsprakenset KIK-V. In deze tool wordt uitgelegd hoe je in 5 fases aan de slag kunt gaan met de implementatie van de afsprakenset in jouw organisatie.

Afsprakenset uitwisseling kwaliteitsinformatie

De uitgangspunten van KIK-V zijn: eenmalig registreren en meervoudig gebruiken van gegevens en registratie en ontsluiting van gegevens bij de bron. De afsprakenset bestaat uit drie onderdelen. 

  • De modelgegevensset vormt de basis voor antwoorden van de zorgaanbieder op uitvragen van ketenpartijen.
  • In uitwisselprofielen staat per uitvraag hoe de partijen omgaan met de gegevens.
  • In beheerafspraken: staan de processtappen die partijen samen zetten om te kunnen uitvragen.

Bekijk de video over de afsprakenset KIK-V.

Implementatie afsprakenset bij zorgaanbieders

Voor de implementatie van de afsprakenset moet er mogelijk een aantal zaken veranderen in jouw organisatie. De belangrijkste veranderingen zijn te verwachten in de wijze waarop jouw organisatie het werken met data heeft georganiseerd en in werkprocessen en ICT-systemen. Het programma KIK-V heeft verschillende tools ontwikkeld om zorgaanbieders te ondersteunen bij het implementatieproces. Ook organiseert het programma kennissessies bestaande uit 4 opeenvolgende online bijeenkomsten waarin zorgaanbieders ervaringen kunnen uitwisselen en ondersteuning kunnen krijgen.

Het implementatieproces is opgedeeld in verschillende fases.

Opstartfase: Handreiking Starten met KIK-V

In de opstartfase wordt de organisatie geïnformeerd over en bewust gemaakt van de implementatie van KIK-V. De handreiking Starten met KIK-V helpt bij de implementatie van de afsprakenset KIK-V en biedt praktische handvatten en tools om zelfstandig de implementatie in jouw organisatie uit te voeren.

Verkenningsfase: Zelfscan KIK-V

In de verkenningsfase wordt inzicht verkregen in de verwachte impact op de organisatie via het invullen van een zelfscan. In deze fase worden zowel de toegevoegde waarde als de aandachtspunten voor de implementatie benoemd. In deze fase wordt ondersteuning geboden door een implementatieadviseur van het programma KIK-V. De resultaten van de zelfscan vormen de basis voor het startdocument dat wordt opgesteld en toegestuurd vanuit het programma KIK-V.

  • Vraag de zelfscan op via het contactformulier van het programma KIK-V. De toelichting en invulinstructie staan in de zelfscan. Na het invullen kan de zelfscan worden opgeslagen als pdf en worden verzonden naar infokikv@zinl.nl

Voorbereidingsfase: referentieontwerpen en plan van aanpak

De voorbereidingsfase maakt duidelijk wat de implementatie concreet voor de organisatie inhoudt. Hoe kunnen de juiste gegevens van de modelgegevensset uit de huidige systemen gehaald worden? Deze analyse wordt uitgevoerd met behulp van referentieontwerpen. Daarnaast worden mogelijke organisatorische, procesmatige en ICT-aanpassingen in kaart gebracht. De fase wordt afgesloten met het opstellen van een implementatieplan. Hiervoor is de invultool Plan van aanpak KIK-V opgesteld.

Uitvoeringsfase

In de uitvoeringsfase wordt het opgestelde implementatieplan uitgevoerd. Momenteel is het programma KIK-V bezig met de uitwerking van deze fase. Publicatie van ondersteunende tools wordt halverwege 2021 verwacht. 

Verankeringsfase

Momenteel is het programma KIK-V bezig met de uitwerking van deze fase. Publicatie van ondersteunende tools wordt halverwege 2021 verwacht. 

Meer weten

Geplaatst op: 20 april 2021
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022