Reflectiekaartjes ‘In gesprek over leren’

Kunnen blijven leren en ontwikkelen is belangrijk voor de kwaliteit van zorg en voor het ervaren werkplezier en werkgeluk. Maar hoe is het kunnen leren gewaarborgd op jullie afdeling, of in jullie team? Is er ruimte, tijd en aandacht voor leren? Hoe kijken jullie daar tegenaan? We presenteren een set van 5 reflectiekaartjes waarmee je binnen je team het gesprek kunt aangaan over leren. Op de reflectiekaartjes staan in stripvorm herkenbare situaties uitgetekend waarin opvattingen over leren tot uiting komen. Ook staan er een aantal vragen die je samen kunt bespreken.

Wat fijn dat jullie als team willen reflecteren op het leren in jullie organisatie of op de afdeling. Deze reflectiekaarten helpen je daar een handje bij. Je kan ze beschouwen als een ijsbreker om het gesprek op gang te helpen.

Ga in gesprek over leren

Je kunt de kaartjes bijvoorbeeld gebruiken in het teamoverleg om te reflecteren op hoe in jullie team, op de afdeling of locatie aandacht en ruimte voor leren wordt geboden en of leren een structurele plaats in het proces inneemt. De reflectiekaartjes laten de verschillen in opvatting zien over leren. Elk kaartje schetst een andere situatie. Je kan de vragen onderaan de kaartjes gebruiken als leidraad voor het gesprek met elkaar. Je kan meerdere kaartjes in één keer bespreken, maar je kan er ook voor kiezen elke maand eentje voor te leggen in je teamoverleg. Ga voor wat bij jullie past!

Download de set reflectiekaartjes ‘In gesprek over leren’

5 reflectiekaartjes

1. Word je ook geleefd?

2. Naar wie luister je?

3. Leren is leuk!?

4. Veranderen kun je leren?

5. Tijd maken om te leren?

Illustraties door: Saartje Sondeijker

Meer weten

Geplaatst op: 18 mei 2022
Laatst gewijzigd op: 19 mei 2022