Fleximatrix

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 4. Persoonsgerichte zorg.

Elke cliëntengroep heeft een eigen zorgvraag. Om daar goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk dat zorgverleners zicht hebben op hun kennis, bevoegdheden en bekwaamheden. De fleximatrix is een mooi hulpmiddel om die inzetbaarheid in beeld te brengen en te verbeteren.

Met de fleximatrix kun je als team in beeld te brengen:

  • Welke zorgtaken het team uit moeten kunnen voeren
  • Hoeveel mensen uit het team een zorgtaak uit moeten kunnen voeren
  • Welke zorgtaken door welke teamleden kunnen en mogen worden uitgevoerd
  • Op welk niveau een teamlid een zorgtaak uit kan voeren
  • Wat de behoefte is aan ontwikkeling en opleiding in het team

Het invullen van de fleximatrix doe je met het hele team.

Download de Fleximatrix (onderdeel van Module 11 – Zorginhoudelijke kennis en vaardigheden)

Meer weten

Geplaatst op: 3 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 3 oktober 2017