Evaluatiekader corona: samen leren en verbeteren

Na de eerste coronagolf hebben we veel geleerd over de aanpak van dit virus in de verpleeghuizen. De vraag ontstond of vanuit een breder evaluatiekader gekeken kon worden naar de lessen en de verbeterpunten. We hebben vanuit Waardigheid en trots op locatie gekeken naar de verbinding tussen het Kwaliteitskader Verpleeghuizen en de items die van belang zijn bij de specifieke coronazorg. Dit heeft geleid tot een evaluatiekader dat we graag delen met de sector.

Download evaluatiekader en handreiking

Doel evaluatiekader corona

In eerste instantie overheerste het medisch model en de noodzaak om zo snel mogelijk te leren over het virus en de bestrijding ervan. In een latere fase kwamen ook andere vragen aan de orde, zoals wat het effect was van de maatregelen op het welzijn van de bewoners bijvoorbeeld. Met het evaluatiekader is een houvast beschikbaar voor locaties, afdelingen, teams om te bespreken en te evalueren of en hoe het evenwicht is te herstellen tussen de coronazorg enerzijds en de normen uit het kwaliteitskader anderzijds. Welk effect heeft het coronabeleid bijvoorbeeld op persoonsgerichte zorg, op welzijn, op veiligheid of op leren en verbeteren van de zorg?

Werkwijze evaluatiekader corona

We geven hier een aantal aandachtspunten voor het gebruik van het evaluatiekader corona:

1. Voorbereiding

 • Een stafmedewerker, kwaliteitsverpleegkundige of manager bereidt de evaluatie voor en zet vragen uit bij de diverse betrokkenen.
 • Gegevens uit de vragenlijsten zijn voorafgaand aan de bijeenkomst geanalyseerd en geordend.

2. Uitvoering

 • Bij de evaluatie zijn aanwezig:
  • Leden van het corona crisisteam (centraal en decentraal)
  • Leden van Cliëntenraad, VAR, PAR, of andere adviesraden
  • Betrokkenen vanuit teams waar corona aan de orde was
  • Mogelijk een extern begeleider / coach
 • De inbreng van een ieder wordt door de werkvorm gegarandeerd; rondje met tip en top vanuit de verschillende posities.
 • De bestuurder of voorzitter van het corona crisisteam reageert pas daarna op de verbeterpunten en op datgene wat goed ging.
 • Plan van aanpak voor verbeteracties en voor borging in hoofdlijnen bekend.

3. Afronding

 • De begeleider/ voorzitter vat de conclusies samen.
 • Vervolgafspraken voor verbeteracties of aanpassingen worden gemaakt zodat de kwaliteitscirkel rond gemaakt wordt.

Doelgroep

Dit evaluatiekader is vooral bedoeld voor crisisteams en of managers/ bestuurders. Het helpt om breed te kijken naar de thema’s die van belang zijn voor goede zorg ook in coronatijden.

Het evaluatie kader is nieuw en nog volop in ontwikkeling. Om anderen gelegenheid te bieden de tool ook te kunnen gebruiken is besloten deze online als testversie beschikbaar te maken voor iedereen die er mee wil werken. We stellen het erg op prijs om feedback en opmerkingen hierover te ontvangen zodat we het instrument kunnen verbeteren. Mail hierover met J.mast@vilans.nl

Meer weten

 • Download het evaluatiekader corona en de bijbehorende handreiking bij het evaluatiekader corona.
 • Het evalueren van de corona-aanpak is onderdeel van punt 1 van de CoronaWegwijzer voor verpleeghuizen.
 • Hulp nodig bij vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op de tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie? Deskundige coaches van Waardigheid en trots op locatie staan klaar om te helpen! Lees meer over de Corona-ondersteuning.
 • Envida heeft na de eerste coronagolf de crisis actief  geëvalueerd en hier op gereflecteerd. Nu, een half jaar verder, is Envida volledig ingesteld op het werken in tijden van corona. Lees meer over de corona-aanpak van Envida.

Geplaatst op: 20 oktober 2020
Laatst gewijzigd op: 20 oktober 2020