Draaiboek: grootschalige noodopvang rond corona

Het draaiboek is ontwikkeld voor organisaties en medewerkers in noodopvanglocaties rond corona. Het boek geeft tips om snel en adequaat te kunnen handelen en mee te kunnen werken aan veilige zorg en ondersteuning aan cliënten die verdacht worden van of besmet zijn (geweest) met het coronavirus. Het is een weergave van de kennis en richtlijnen van dit moment.

In het draaiboek lees je onder meer wat noodlocaties kunnen doen om zich goed voor te bereiden op de extra opvang van patiënten in het kader van het coronavirus.

Draaiboek: voorbereiden op coronavirus

Doel van het draaiboek is om als noodlocatie snel en adequaat te kunnen opstarten bij de noodzaak van extra opvang vanuit het verpleeghuis en/of de regio. Dit draaiboek geeft handvatten die aanvullend kunnen zijn op het draaiboek dat elke organisatie of locatie mogelijk zelf al hanteert. De problemen waarop dit draaiboek zich specifiek richt zijn:   

  • Opzet aparte units of noodlocaties voor specifiek coronapatiënten of voor patiënten die moeten herstellen na ziekenhuisopname vanwege corona.
  • Verhoogde uitval van personeel waardoor continuïteit van de reguliere maar juist ook intensieve zorg niet meer te garanderen is. 

Dit betekent dat de doelen van het draaiboek voor noodopvang rond corona zijn:   

  1. Preventiebeleid tegen corona en veilig opvangen patiënten/bewoners.
  2. Waarborgen continuïteit zorg en veiligheid patiënten/bewoners en personeel.
  3. Waarborgen continuïteit en beschikbaarheid personeel. 

COVID-19 extra handen aan het bed

De groep ‘COVID-19 extra handen aan het bed’ is gestart uit solidariteit met de zorg. We zoeken steeds verbinding met relevante partners. Ze bedanken het Jeroen Bosch Ziekenhuis – de grondleggers van dit idee – maar ook het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, Vredenoord, ’t Heem, Surplus en anderen die bereidwillig hun materiaal met ons deelden. Vilans voegt daar haar eigen kennis en ervaringen uit de verpleeghuiszorg aan toe. ActiZ, Verenso en V&VN zijn geïnformeerd over dit document en hebben zoveel als mogelijk meegedacht. Deze documenten mogen vrij verspreid worden. Heeft u aanvullingen of vragen? Laat het weten. Het team is bereikbaar via: crisis.scholing@gmail.com en via j.mast@vilans.nl[/spotlight]

Meer weten

Geplaatst op: 16 april 2020
Laatst gewijzigd op: 10 september 2020