Draaiboek en zorgplannen veilige herstelzorg na corona

Het draaiboek veilige herstelzorg na corona luidt een nieuwe fase van de coronazorg in, gericht op cliënten die herstellen van het coronavirus. Het draaiboek gaat in op zorgproblemen zoals die nu bekend zijn rond nazorg c.q. herstelzorg voor corona patiënten en bijbehorende zorgadviezen, vertaald naar de praktijk. Ook vind je voorbeeld zorgplannen in het draaiboek die snel en gemakkelijk te gebruiken zijn.

Doel draaiboek

Het doel van het draaiboek is om herstelzorg na corona snel en adequaat te kunnen opstarten bij de noodzaak van extra opvang vanuit het verpleeghuis en/of de regio. Dit draaiboek geeft handvatten die aanvullend kunnen zijn op het draaiboek dat elke organisatie of locatie mogelijk zelf al hanteert. Het draaiboek is uitdrukkelijk voor (oud)zorgverleners en richt zich niet op het medisch behandelbeleid maar op de zorgproblemen en mogelijke interventies.

Het draaiboek gaat ervan uit dat de cliënten die voor nazorg in aanmerking komen, vrij zijn van coronaklachten en dus niet meer besmettelijk zijn.

In dit draaiboek lees je tips om snel en adequaat te kunnen werken aan veilige zorg en ondersteuning aan cliënten die herstellen van het coronavirus. Maar coronapatiënten zijn er in allerlei gradaties. Dit geldt ook voor herstelzorg. Omdat het voor de fasering en behandeling van belang is, maakt het draaiboek hier een onderscheid in zorgzwaarte en nodige zorg daarna. Deze algemene indeling is uiteraard een handvat omdat er per persoon gekeken moet worden naar de individuele situatie. Ook het bijbehorende proces van herstelzorg staat beschreven.  Hoe werkt de overdracht vanuit het ziekenhuis? Wat is de rol van triage? Wat zijn specifieke zorgvragen die spelen bij herstelzorg na corona?

Voorbeeld zorgplannen

In het draaiboek staan ook twee voorbeeld zorgplannen uitgewerkt die snel te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op het Zorgleefplan van ActiZ en op het Omaha Systeem. Deze voorbeeldplannen zijn ook apart te downloaden. Het voorbeeld zorgleefplan van Actiz kent de volgende indeling van zorgvragen/ problemen:

  1. Woon- en leefomstandigheden
  2. Participatie
  3. Mentaal welbevinden en autonomie
  4. Lichamelijk welbevinden en gezondheid

Met het voorbeeld zorgleefplan van Omaha maak je een plan op maat voor een individuele cliënt. Het combineert de Omaha-systematiek met inhoudelijke landelijke richtlijnen en expertise uit het veld. Zo neem je op een eenvoudige en snelle manier kennis van de actuele standaarden en toets je je individuele zorgplan met het voorbeeld zorgleefplan en de actuele kennis.

Het draaiboek is opgesteld door Vilans in afstemming met het initiatief ‘COVID-19 Extra handen aan bed’. Voor dit draaiboek bestaande richtlijnen van Verenso en de Medisch Specialisten Federatie vertaald naar de verpleeghuiszorg. Deze documenten mogen vrij verspreid worden. Heeft u aanvullingen of vragen? Laat het weten. Het team is bereikbaar via: crisis.scholing@gmail.com en via j.mast@vilans.nl.

Meer weten

  • Bekijk ons volledige coronadossier met maatregelen, richtlijnen, tips en praktijkverhalen.

Geplaatst op: 30 april 2020
Laatst gewijzigd op: 20 januari 2022