De piramide van Lencioni

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

Inspiratiebox methodisch werken

Tevens is dit voorbeeld onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

Om verschillende redenen kunnen teams disfunctioneren. Samenwerking binnen een team kan daar een reden voor zijn, maar waarom loopt die samenwerking binnen het team nou niet lekker? Het teamworkmodel van Patrick Lencioni, ook wel de piramide van Lencioni, bevat vijf frustraties van teamwork:

  • Gebrek aan vertrouwen
  • Gebrek aan inhoudelijke discussies (conflicten)
  • Gebrek aan betrokkenheid.
  • Gebrek aan verantwoordelijkheid.
  • Gebrek aan focus op teamresultaat.

Meer weten

Geplaatst op: 23 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2021