Cliëntervaring: vragenlijst + dashboard

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 4. Persoonsgerichte zorg.

Doel van dit instrument is inzicht te krijgen in de cliëntervaring van alle cliënten die zorg en ondersteuning ontvangen van een team. Het verschaft informatie over:

  • hoe de cliënten de diverse aspecten scoren;
  • of deze scores beter of slechter worden.

Het instrument bestaat uit twee onderdelen:

  1. Acht vragen aan de cliënt. U bepaalt zelf welke vragen u stelt. In de handleiding worden daarvoor suggesties gedaan.
    Er kan gescoord worden met goed, voldoende, onvoldoende, slecht. Medewerkers kunnen direct in het excelbestand de antwoorden aanvinken.
  2. Een dashboard met alle resultaten: % goed/voldoende/onvoldoende/slecht per vraag, totaalscore, het aantal cliënten en het aantal metingen.

Meer weten

Geplaatst op: 5 september 2017
Laatst gewijzigd op: 5 september 2017