Checklist deskundigheid teamleden

Dit instrument komt voort uit de ervaringen van Waardigheid en trots-coaches bij de ondersteuning van verpleeghuizen met een kwaliteitsvraagstuk. Deze tool is onderdeel van het dossier ‘Werken aan verandering’ – deel 6. Teamontwikkeling en cultuur.

Inspiratiebox methodisch werken

Tevens is dit voorbeeld onderdeel van de inspiratiebox methodisch werken. In deze inspiratiebox vind je voorbeelden en instrumenten die helpen cyclisch en systematisch te werken volgens de Plan, Do, Check en Act-cyclus (PDCA). We laten zien hoe andere zorgaanbieders van verpleeghuiszorg methodisch werken op verschillende niveaus en in verschillende processen doorgevoerd hebben.

Let op! De voorbeelden uit de inspiratiebox methodisch werken dienen wel op maat gemaakt te worden voor de eigen werksetting. Neem deze dan ook niet zomaar over. Maak altijd een kritische overweging en zoek gericht naar: welk probleem speelt bij ons, waar wil ik antwoord op hebben?

De Checklist deskundigheid teamleden kunt u gebruiken om de deskundigheid van de teamleden na te gaan. Het instrument, een excelbestand, kan door de teamleider/manager worden ingevuld.

Er kan gescoord worden op zelf gekozen onderwerpen bijvoorbeeld:

 • beroepshouding
 • Nederlandse taal
 • communicatieve vaardigheden
 • uitvoering van de zorg
 • verantwoordelijk handelen
 • invoelend en sociaal handelen
 • werken met een werkplan
 • coördinatie van zorg
 • begeleiding leerling/stagiaire
 • klinisch redeneren

Er kan gescoord worden met:

 • volledig bekwaam
 • basisbekwaam
 • onvoldoende bekwaam
 • niet bekwaam

Meer weten

Geplaatst op: 17 oktober 2017
Laatst gewijzigd op: 1 april 2021