Betekentafel voor dialooggestuurde zorg

De betekentafel is een gremium van medewerkers, naasten en vrijwilligers die samen met cliënten antwoorden zoeken op vragen als: Wat kan de cliënt zelf? Waarin kan een professional meer loslaten?

De basis van de betekentafel is dat men gezamenlijk tot een inzicht en voorstel komt. Welke interventies zijn nodig? Wat moet of kan veranderen ten aanzien van overhead, deskundigheid op locatie et cetera. De betekentafel als methodiek is ontwikkeld binnen zorgorganisatie Sprank.

Werkwijze

Voorafgaand aan de betekentafel krijgen medewerkers informatie over bijvoorbeeld zelfregie, het samenwerken van formele en informele zorg en hoe in te spelen op lokale initiatieven.

Voor naasten, vrijwilligers en medewerkers worden informatiebijeenkomsten georganiseerd om de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie te schetsen, om vragen te beantwoorden en om duidelijkheid te verschaffen over het vervolg. In een bijeenkomst van de cliëntenraad bespreekt men wat goed gaat en wat er anders moet en licht toe wat er gaat gebeuren. Aandachtspunten uit beide bijeenkomsten vormen input voor de betekentafel.

De sectormanager nodigt vervolgens cliënten, vrijwilligers, begeleiders en medewerkers uit, zorgt dat de input verzameld is plus het locatieplan, personele en financiële kaders et cetera.

Bij de betekentafel wordt gezamenlijk en gelijkwaardig door de driehoek ingegaan op het voorliggende vraagstuk. Indien gewenst kunnen deskundigen zoals bijvoorbeeld een gedragsdeskundige aanwezig zijn om een bijdrage te leveren. In dialoog met elkaar worden zaken besproken en oplossingen gezocht.

Outcome

De betekentafel levert een plan én een kernteam op dat bestaat uit een cliënt, een naaste, een begeleider, specifieke professionals en indien nodig ook een financieel of hrm-deskundige. In het plan staan opdracht, doel, tijdspad, noodzakelijke middelen, verantwoordelijken, gewenst resultaat en de wijze van terugkoppeling en evaluatie. Het plan dat gedeeld wordt op intranet vormt met de andere betekentafel-plannen een integrale aanpak voor de implementatie van verbeterideeën.

De rol van de sectormanager is toehoorder en beslisser.

Effecten

  • Betrokkenen voelen zich eigenaar van het zorgproces op locatie vanuit driehoek: cliënt, cliëntsysteem, medewerkers (binnen kaders);
  • Medewerkers werken vanuit dialoog, ondersteunen de eigen regie van de cliënt en werken resultaatgericht;
  • De cliënt krijgt meer zeggenschap en regie, en participeert meer;
    Gezamenlijk ontwikkelt de driehoek instrumenten voor zorg en ondersteunende diensten.

Geplaatst op: 12 juli 2016
Laatst gewijzigd op: 12 juli 2016